گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 20 قوس

faiz_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۲۲:۱۶
جلسه شورای عالی ۲۰ قوس

 Dec 12, 2018 :تاریخ نشر

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه 20 قوس 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست درواکنش با گزارش غیر معیاری و مخالف واقعیتهای  عینی نهاد دیده بان شفافیت که باارائه فیصدی دلخواه ، ارگانهای عدلی و قضایی را متهم به فساد دانسته ، اذعان داشت که گزارش منتشره به دور ازحقیقت وواقعیت بوده ، زیرا انجام مصاحبه توسط دوتن بایک عده افراد و تسری  آن به تمام نفوس جمهوری اسلامی افغانستان و ارزیابی نادرست  از اجراات قوه قضائیه و نشر یکجانبه وغیر مسئولانه آن  نمیتواند دست اورد های ملموس و عینی در قوه قضائیه را تحت شعاع قراردهد .

شورای عالی ، بادرنظرداشت دستاورد های قوه قضائیه در راستای اصلاح نظام قضایی و به خصوص مبارزه با فساد اداری ،  گزارش نشر شده را رد نموده و با احترام  به روحیه همکاری متقابل ،  تاکید مینماید تا هرنهادی که به پخش و نشر  گزارشها درخصوص  قوه قضائیه  میپردازد ، بائیست با ستره محکمه همکاری و هماهنگی داشته باشند ، تا برمبنای ان از یکطرف شناسایی و افشای  موارد فساد  که وجیبه اسلامی و ملی هر فرد این کشور بوده ، با قوه قضائیه شریک ساخته شده  و ازجانبی هم انچه که برمبنای حقایق وواقعیت ها استوار باشد ، به اگاهی عامه رسانیده شود .

بعداً طبق اجنداء برخی  از گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی ناشی از تفتیش و بررسی اجراات محاکم استیناف ولایات نیمروز و بدخشان  مورد غور قرارگرفته و بنابر تشخیص تخلفات وظیفوی به دوتن از قضات محاکم فوق در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

متعاقباً ضمن رسیده گی به استهداات وا صله ،  با توجه به یک نظر تدقیقی درخصوص یک دعوی تجارتی در ولایت ننگرهار که در قبال موضوع بنابر عدم تحویلی محصول دولت ، نخست قرار تعطیل رسیده گی و درمرحله بعدی قرار قضایی سقوط حق شکایت مستانف صادر و این قرار در مرحله فرجامی قطعی و نهایی دانسته شده است ،  به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا موضوع را مجدداً تحت اشراف قضاوتپوه براتعلی متین و قضاوتپوه عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی ستره محکمه  تحت غور و مطالعه قرار داده و نظر شان را درجلسه بعدی ارائه نمایند .

همچنان بادرنظرداشت استهدائیه ریاست عمومی حقوق مرکز مبنی بر اینکه در قبال یک جایداد تحت رهن کابل بانک ، متصرف فعلی ملکیت ،  قباله قطعی ارائه و مانع فروش  جایداد در بدل دین گردیده است ،  خاطر نشان گردید که تطبیق تجویز محکمه ذیصلاح مبنی بر فروش و تخلیه در زمینه مانع قانونی ندارد و ازاینکه فروش مرهونه بعداز عقد رهن خلاف قانون صورتگرفته ، مشتری  میتواند به ارتباط اخذ ثمن به بایع مراجعه و نیز مدیریت تصفیه کابل بانک دعوی ابطال قباله مصدوریه را بالای مشتری درمحکمه ذیصلاح اقامه نماید .

همینظور  ضمن رسیده گی به شش تقاضای تجدید نظر مدنی ، دو تقاضا بنابر مطابقت  آنها با  شرایط پیش بینی شده حکم ماده 482 قانون اصو ل محاکمات مدنی تایید وفیصله های مصدوریه لغو گردید ،  برعلاوه  رسیده گی به یکعده از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .

 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار