گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 22 سرطان

humaira
شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۵:۱۳
news

 

شورای عالی ستره  قبل از ظهر شنبه 22 سرطان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شا مل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست بروح  دوتن از محررین ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار که هفته گذشته به اثر حمله ناجوان مردانه تروریستی دشمنان صلح و ثبات افغانستان  جام شهادت نوشیدند ،  اتحاف ادعیه  نموده و  از بارگاه الله متعال (ج) استدعا کرد تا به شهدا بهشت برین وبه فامیلهای شان صبر جمیل عنایت فرماید ضمناً از ارگانهای امنیتی کشور خواست تا درقسمت تامین امنیت و مصئونیت قضات و محاکم که طبق قانون ازجمله مکلفیت های آنان است ،  اقدامات جدی را رویدست بگیرند .

بعداً یک تقاضای تجدید نظر ریا ست عمومی قضایای دولت پیرامون  غصب  زمین ملکیت عامه با حضور  سیدمحمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، حارنوال مربوط ، نماینده گان اداره موکل و طرف قضیه مورد رسیده گی قرار گرفته و تقاضای مطروحه  مطابق به حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید و به لغوفیصله نهایی به نفع دولت حکم گردید .

همچنان چهارده درخواست تجدید نظر محکومین  جزایی که جرایم ارتکابیه انها را پول شویی ، تجاوز جنسی ،  خشونت منجر به خود کشی ، قتل ، سرقت های دکاکین و اموال و سرقت وسایط تشکیل میداد باحضور داشت  محترم دوکتور غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ، څارنوالان مربوط ، وکلا و اقارب محکومین مورد رسیده گی قرارگرفته ودرمورد مطالبات آنان بادرنظرداشت شرایط حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

برعلاوه  یک موضوع تنازع صلاحیت رسیده گی به یک قضیه حقوقی میان دو محکمه نیز جزء اجنداء بود که درمورد تشخیص محکمه  ذیصلاح  هدایت لازم صادر  شد .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۵:۱۱
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 29 اسد

شورا عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 29 اسد 1398 تحت ریاست قانونپـوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست صدمین. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۵:۲
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 15 اسد

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 15 اسد 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

ش. . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۴:۳۸
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 12 اسد

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 12 اسد 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا. . .

بازگشت به اخبار