گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 2 میزان

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ - ۱۰:۱
خبر

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 2 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست با توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف کابل درمورد معضل مربوط به نحوه اجرای تضمین خط ها در برابر دیون بانکها که تحت شرایط متفاوت مطرح میگردند ، متکی به مصوبات متعدد شورای عالی ستره محکمه که طی سالهای مختلف در زمینه صدور یافته ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت داد تا مشکل رادرهماهنگی بادیوانهای تجارتی و امریت های وثایق محکمه استیناف کابل  درروشنی قوانین و مقررات نافذه  تدقیق و بررسی نموده  و درخصوص موضوع  بادریافت یک راه حل قانونی ابراز نماید و در گام بعدی به منظور تامین وحدت اجراات  محاکم روی لایحه ضمانت خط ها که از سالهای ماضیه مرعی الاجرا بوده ، بازنگری و طرح جدید را مطابق به نیاز های فعلی و بانظرداشت ابعاد موضوع اماده نماید .

بعداً سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه ، باحضور رئیس عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا طبق شرایط مندر ج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

درادامه جلسه برخی از تخلفات قضایی و اداری تحت بررسی قرارگرفته و بادرنظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی به پانزده تن از قضات  محاکم استیناف ولایت کابل که درنتیجه تفتیش اجراات قضایی و اداری تخطی های شان تثبیت گردیده بود ، در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادیبی تجویز  و نیز ازکار و فعالیت رئیس عمومی تفتیش قضایی و مفتشین مربوط بخاطر اجرای سالم وظایف شان ابراز امتنان بعمل امد .

برعلاوه درجلسه شورای عالی ضمن غوربریکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به (44) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات  غور ، بادغیس ،  خوست ، هلمند ، جوزجان ، تخار ، سرپل ، بدخشان و دایکندی تفویض گردید .

 

 

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۲۴
Background image

کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تشکیل جلسه داد

 کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا قبل از ظهر 26 جدی تحت ریاست قضات وال نجیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه و به اشتراک مشاورحقوقی شورای امنیت ملی ،رئیس سکرتریت ويژه مبارزه. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۹:۱۹
Background image

مجلس اداری ستره محکمه تشکیل جلسه داد

مجلس اداری ستره محکمه قبل از ظهر25 جدی سالجاری تحت ریاست قضاوت وال نحیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اد اری قوه قضائیه و با ا شتراک روسای ادارات مرکزی و مسئولین برخی از بخشها تشکیل. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۴:۵۹
Background image

پیام تسلیت ستره محکمه

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان با تاسف اطلاع حاصل کرد که قضاوتپوه محمد عمرمهمند یکتن از قضات سابقه دار کشور داعی اجل را لبیک گفت  و به ابدیت پیوست .

                               . . .

بازگشت به اخبار