گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۱:۱۸
khaber

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 16 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات قضاوتپوه مولوی عبدالبصیر فراهی یکتن از قضات سابقه دار که در اداره موقت کشور سمت رئیس دیوان امنیت عامه و عضو شورای عالی ستره محکمه را به عهده داشت ، ابراز داشته ، به مرحومی از بارگاه الله (ج) جنت فردوس و به فامیلش جبر جمیل مسئلت کرد .

سپس با توجه به گزارش ریاست عمومی تفتیش  و نظریه تدقیقی به دوتن از قضات محکمه استیناف ولایت میدان وردگ که تخطی وظیفوی شان در نتیجه تفتیش ازاجراات ، مشخص گردیده بود ، در مطابقت به احکام مقرره  رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

متعاقباً سه تقاضای تجدید نظر مدنی برفیصله های ثلاثه در مسایل حقوق عامه وتجارتی درحال حضور محترم  سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، څارنوالان مربوط ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا درپرتو حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته وپیرامون تقاضاهای مطروحه تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

درادامه جلسه استهداات واصله ازمحکمه اختصاصی رسیده گی بحران مالی کابل بانک ، ریاست عمومی قضایای دولت و محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص یک قرار  تجویزی که گویا درتضاد با حکم قانون  قرارگرفته ،  فروش چند جایداد تحت تضمین بانک  که قباله های جایداد ها قبلاً بدلیل جعل  باطل گردیده  و نیز چگونگی اجرای یک قباله که در نقشه کادستری، جایداد مورد بحث بنام دولت ثبت است ، مورد غور و رسیده گی قرارگرفته  و درهرمورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

برعلاوه شورای عالی بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به (22) دوسیه جزایی را به محاکم استیناف ولایات کابل ، کنرها ، پکتیکا ، خوست وفاریاب تفویض کرد .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۰:۳۷
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 19 قوس

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 19 قوس 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست درمورد ارزش احکام  جزایی در پیشگاه. . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۰:۳۲
Background image

دیتابیس ریاست دارالانشاءشورای عالی ستره محکمه رسماً افتتاح گردید

 

دیتابیس اداری ریاست دارالانشاء شورای عالی  ستره محکمه  مطابق به پلان تطبیقی برنامه عمل قوه قضائیه به همکا ری ریاست تکنالوژی معلوماتی و پروژه عدالت و تلاش خستگی ناپذیر منسوبین ریاست. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۵:۰
Background image

ملاقات رئیس ستره محکمه با رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت

 

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر  چهارشنبه 13 قوس 1398 آقای استیفن اچ مکنزی رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت را غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات . . .

بازگشت به اخبار