گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۱:۱۸
khaber

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 16 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات قضاوتپوه مولوی عبدالبصیر فراهی یکتن از قضات سابقه دار که در اداره موقت کشور سمت رئیس دیوان امنیت عامه و عضو شورای عالی ستره محکمه را به عهده داشت ، ابراز داشته ، به مرحومی از بارگاه الله (ج) جنت فردوس و به فامیلش جبر جمیل مسئلت کرد .

سپس با توجه به گزارش ریاست عمومی تفتیش  و نظریه تدقیقی به دوتن از قضات محکمه استیناف ولایت میدان وردگ که تخطی وظیفوی شان در نتیجه تفتیش ازاجراات ، مشخص گردیده بود ، در مطابقت به احکام مقرره  رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

متعاقباً سه تقاضای تجدید نظر مدنی برفیصله های ثلاثه در مسایل حقوق عامه وتجارتی درحال حضور محترم  سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، څارنوالان مربوط ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا درپرتو حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته وپیرامون تقاضاهای مطروحه تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

درادامه جلسه استهداات واصله ازمحکمه اختصاصی رسیده گی بحران مالی کابل بانک ، ریاست عمومی قضایای دولت و محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص یک قرار  تجویزی که گویا درتضاد با حکم قانون  قرارگرفته ،  فروش چند جایداد تحت تضمین بانک  که قباله های جایداد ها قبلاً بدلیل جعل  باطل گردیده  و نیز چگونگی اجرای یک قباله که در نقشه کادستری، جایداد مورد بحث بنام دولت ثبت است ، مورد غور و رسیده گی قرارگرفته  و درهرمورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

برعلاوه شورای عالی بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به (22) دوسیه جزایی را به محاکم استیناف ولایات کابل ، کنرها ، پکتیکا ، خوست وفاریاب تفویض کرد .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۴:۳۷
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 23 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قا ضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا. . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۰ - ۱۵:۹
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 20 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست با توجه به نتایج تفتیش های  عادی و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۱:۱۸
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 16 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات. . .

بازگشت به اخبار