نشست رهبری وانتقال سیستم مدیریت قضایاء افغانستان 6-9 عقرب سال 1398 درکشورامارات متحده عرب – دبی

humaira
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۴:۵۶
at

نشست رهبری وانتقال سیستم مدیریت قضایاء که به تاریخ 6- 9 عقرب 1398 درشهر دبی امارات متحده عرب دایر گردید، که درآن نماینده گان ازستره محکمه ، لوی سارنوالی ، دفتر شورای امنیت، وزارت های امور داخله ، دفاع ملی، مالیه، امورزنان، انجمن مستقل وکلای مدافع، دفترمحترم INL  ، JSSP ونمایندگان ازاداره امورریاست جمهوری نیز اشتراک ورزیده بودند .

هدف این نشست بحث روی چگونگی انتقال سیستم مدیریت قضایاء ازجانب ایالات متحده امریکا به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، روی موضوعات آتی :

 جایگاه حقوقی سیستم ، تطبیق موثر پلان 5 ساله انتقال ، امنیت سرور های سیستم بعد از انتقال، ایجاد هماهنگی لازم بین ادرات ذیربط جهت استفاده بهتر از سیستم، نحوه انکشاف نسخه دوم سیستم وچالش های نسخه اول سیستم قضایاء صورت گرفت .

اشتراک کننده گان درین نشست روی پلان 5 ساله انتقال بحث نموده دریافتند، که این پلان طوریکه لازم بوده درسه سال گذشته عملی نگردیده وباید برای پلان دوسال بعدی گام های موثری برداشته شود . اشتراک کننده گان براهمیت تدوین یک سند تقنینی که جایگاه قانونی سیستم را ثابت نمایند، تاکید نمودند تا مطابق به ان سند مکلفیت های ارگانهای عدلی وقضائی معلوم گردد.

درین نشست روی تفاهم نامه های که قبلا بین ارگان های عدلی وقضائی صورت گرفته بود، بحث صورت گرفت درتفاهم نامه میزان سال 1388 وظایف ارگان های عدلی وقضائی، چگونگی ایجاد تجهیز دفاتر مرکز معلوماتی قضایاء و کارکرد های هیئت نظارت سیستم مشخص گردیده بود.

به تعقیب ان تفاهم نامه درسال 1393 بین ارگان های عدلی وقضائی به امضا رسیده که درآن برایجاد وتطبیق سیستم مدیریت قضایای مدنی، حقوق عامه ، فامیلی ، تجارتی وبورد نظارتی تاکید صورت گرفته بود. سپس درسال 1395 تفاهم نامه دیگری درمورد تعین جایگاه اداری وحقوقی سیستم مدیریت قضایاء صورت گرفت که به اساس آن تفاهم نامه مدیریت سیستم قضایاء بعد ازتسلیمی آن به جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مقام ستره محکمه سپرده خواهد شد. درین سند روی وضع مقرره طرزاستفاده مشترک ازسیستم تاکید صورت گفته بود که در روشنی آن پلان 5 ساله انتقال، نیز ترتیب گردیده است .

درین نشست اشتراک کننده گان به سه گروپ کاری (گروپ کاری حکومت ، گروپ کاری تخنیکی و گروپ کاری انتقال )  تقسیم گریده روی موضوعات حقوقی ومسلکی ومشکلات وچالش های سیستم فعلی بحث وتبادله نظرنمودند ، که عمده ترین موارد آن قرارذیل است :

چالش ها

 1. نبود سند تقنینی ( قانون یا مقرره ) که جایگاه حقوقی سیستم را مشخص بسازد .
 2. مشکلات سیستم فعلی که درآن مراتب قوانین نافذه کشورمراعات نگردیده وآنچه اجراأت که لازم است صورت نگرفته است .
 3. عدم آشنائی کارمندان جدید که از طرف JSSP به کار گماشته شده اند، روند اجراأت سیستم را به کندی مواجه ساخته است .
 4. تراکم قضایا یا قضایاء انباشته دربعضی مراکز ثبت قضایاء که تاهنوز روی آن کارصورت نگرفته است.
 5. عدم مراعات اهداف پلان 5 ساله که درمدت سه سال از 15 هدف تعین شده تنها چند هدف آن عملی گردیده است.
 6. مشکلات فنی وتجهیزاتی درولایات.

همچنان اشتراک کننده گان درجریان کارهای گروهی روی موضوعات ذیل تاکید نموده خواهان اجراأت عملی آن گردیده اند:

 1. هیت نظارت باید مسوولیت خود را طبق وظایف از قبل تعین شده انجام دهند.
 2. مسوولیت نهاد ها مربوط درسیستم مدیریت قضایاء دردوره انتقال باید مشخص گردد.
 3.  مسوولیت دفتر JSSP که شامل ساختارادارات و تهیه نسخه دوم سیستم است باید مسوولیت خود را دروقت زمان آن انجام دهد.
 4. ساختارهای اداری تشکیلاتی باید تجدید شود .
 5. درادارات تیم تخنیکی ایجاد گردد.
 6.  تفاهم نامه باید مرورشود ودرصورت امکان تفاهم نامه تعدیل شده با ادارت شریک ساخته شود.
 1. بودجه سیستم باید مشخص شود ووزارت مالیه این بودجه را در بودجه ملی درنظر گیرد.
 2.  برای حمایت این سیستم یک بودجه مشخص با تفاهم با وزارت مالیه درنظر گرفته شود .
 3. ظرفیت سازی ادارات  قبل از انتقال صورت  گیرد وجایگاه قانونی سیستم مشخص گردد.

 

در اخیر نشست اشتراک کننده گان حمایت خویش را از تطبیق پلان 5 ساله اعلان نموده؛  تفاهم نامه ای را به امضاء رسانیده اند که عمده ترین نکات تفاهم نامه قرار ذیل است:

 1. تکمیل پروسه انتقال در مدت باقی مانده .
 2. ایجاد بورد رهبری از ادارات مربوطه به سطح معینان هروزارتخانه ونهادها.
 3. تهیه وترتیب سند تقنینی بمنظور تعین جایگاه حقوقی سیستم.
 4. طرح نهائی سازی طرزالعمل کاری توسط بورد رهبری.
 5. ایجاد گروپ نظارتی وتخنیکی.
 6. تهیه وترتیب یک گزارش مفصل توسط هیئت رهبری به رئیس جمهور.
 7. بازنگری پلان انتقال.
 8. تهیه وتجهیز سیستم توسط دفتر JSSP.
 9. رفع کلیه چالش ها ومشکلات سیستم فعلی الی دوره انتقال .

درین نشست همچنان فیصله بعمل آمد که اولین نشست هئیت رهبری درمقر ستره محکمه دایرگردد،و روی مسوده گزارش بحث صورت گیرد، که نشست هئیت رهبری بتاریخ 13 عقرب سال   1398درمقر ستره محکمه تحت ریاست محترم قضاوتوال نجیب الله"اکبری" سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه افتتاح ودایر گردید، طی نشست فوق مسوولیت های ادارات مشخص وروی تدوین سند تقنینی که کارعملی ان الی یک ماه اینده اغاز میگردد، فیصله بعمل آمد.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار