ملاقات رئیس ستره محکمه با قنسل و سرپرست سفارت مصر .

alisina
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۱۴:۳۲
mu

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  ظهر چهارشنبه 8 عقرب ولید الشریف قنسل وسرپرست سفارت مصر د رکابل را که وظیفه اش به پایان رسیده ، درحالیکه  محمد عبدالحلیم  قنسل جدید ان کشور درافغانستان نیز باوی همراه بود غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات سرپرست سفارت مصر درکابل درمورد روابط و مناسبات تاریخی دوکشور برادر صحبت نموده  و کشور مصر را همچنان دوست  و همکار دولت ومردم افغا نستان  خواند وبر تداوم کمک ها درعرصه های مختلف تاکید نمود .

بعداً قاضی القضات با امتنان از بذل کمک های سخاوتمندانه ان کشور با افغانستان بخصوص با قوه قضائیه افغانستان  افزود که افغانستان و مصر دو کشور برادر و از لحاظ سیستم های حقوقی وقانونگزاری دارای وجوهات مشترک اند ، کشور مصر همواره  قضات افغان را به منظور تکمیل اموزشهای اختصاصی  در مرکز تعلیمات قضایی  قاهره پذیرفته  و سیستم قانونگزاری افغانستان نیز متاثر از سیستم تقنینی کشورمصر بوده و درمجموع منسوبین ارگا نهای عدلی و قضایی تجارب و اندوخته های ثمر بخشی از دیدار های مشاهداتی و تجربتی ازان کشور دارند .

قاضی القضات همچنان ازمحترم محمد عبدالحلیم سرپرست جدید سفارت مصر درکابل خواست تا قوه قضائیه را درتکمیل شاخصهای  برنامه عمل درقسمت اموزشهای قضایی  درمرکزتعلیمات قضایی قاهره و نیز شرح و تفسیر قوانین  جزایی و مدنی افغانستان توسط متخصصین ان کشور همکاری نماید .

سرپرست جدید کشور مصر متقابلاً بر ادامه همکاری ها باقوه قضائیه  اطمینان داد ه و خود را در برابر هرگونه تقاضای جانب قوه قضائیه در خصوص  مطالبه همکاری های قضایی از کشور مصر  متعهد دانست.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۵:۲۱
Background image

ملاقات سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه با نماینده گان دفتر آیدلو

محترم قضاوت وال جاوید رشیدی سرپرست امریت عمومی اداری  قوه قضائیه  قبل از ظهر28 دلو  با محمد نعیم لتون واجمل احمدی  ازجمله مسئولین دفتر آیدلو درکابل ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات انها. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۳:۳۷
Background image

قاضی القضات رئیس ستره محکمه با سفیر اتحادیه اروپا ملاقات کرد

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ظهر امروز با آقای ( پیری میاودون) سفیر اتحادیه اروپا در مقر ستره محکمه ملاقات کرد

درین ملاقات درمورد وضعیت عمومی مبارزه با فساد اداری در روشنایی قانون. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۳:۲۱
Background image

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه با سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر امروز با آقای ( بهادرامینیان ) سفیرجدید جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات نخست سفیر ایران. . .

بازگشت به اخبار