مرتکبین اعمال اختطاف منجر به قتل محکوم به اعدام شدند

alisina
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۰:۴۳
1

درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل که دیروز برگزار گردید ، هفت تن ازمرتکبین جرایم اختطا ف ، اختطاف منجر به قتل و سایر جرایم جنایی استینافاً محکوم به مجازات گردیدند . درجلسه ایکه به تاریخ سیزدهم جدی دایر گردیده بود ، نخست څارنوالان موظف اعتراضیه های شانرا در برابر برخی ازاحکام محکمه ابتدائیه در خصوص متهمین ابراز داشته و درمورد آنها مطابق به احکام کود جزای کشور مطالبه مجازات کرد . بعداً درحالیکه متهمین اظهارات شانرا بیان داشته ووکلای قانونی آ نها به دفاع از آنان پرداختند ، هیئات قضایی با مطالعه و ارزیابی اسناد ، مدارک و دلایل مندرج دوسیه که ارتکاب جرایم اختطاف ، اختطاف منجر به قتل ، ا نجام فعل لواط ، زنا و تجاوز جنسی توسط متهمین را به اثبات میرسانید و نیز از قتلها وترورهای بیرحمانه و همچنان دفن اجساد توسط آنها در یک حویلی پرده بر میداشت وهریک نسبت به انجام اعمال شان معترف بودند ، درنتیجه در مطابقت به احکام مواد 644 ، 547- 598- 647 – 536 و ما ده 5 کود جزاء وباتایید وقسماْ نقض برخی ازاحکام محکمه ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهمین هریک احمدالله ، باتور ، محب الله وشاذیه نامه را به اشد مجازات یعنی اعدام ، شریف الله را به سی سال حبس و شیربازنام را به دوسال حبس محکوم نموده و به برائت دلاور نام بنابر عدم موجودیت دلا یل الزام حکم کرد . درجلسه به محکومین تفهیم شد که حقوق فرجام خواهی شان طبق احکام قانون محفوظ میباشد .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۰:۱۴
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۳ جدی۱399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۵:۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه ۱۶ جدی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  گزارش اداره مراقبت قضایی ستره محکمه در سال مالی 1399. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۰:۴۳
Background image

مرتکبین اعمال اختطاف منجر به قتل محکوم به اعدام شدند

درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل که دیروز برگزار گردید ، هفت تن ازمرتکبین جرایم اختطا ف ، اختطاف منجر به قتل و سایر جرایم جنایی استینافاً محکوم. . .

بازگشت به اخبار