لست 5 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

humaira
شف
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی و اداری تاریخ امتحان : 1398/8/21
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
90 1 حشمت الله عزت الله ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
313 2 ذیبح الله محمد کریم میدان وردک  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
656 3 مصطفی  گل رسول بغلان  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
679 4 علی رضا  اسد الله دایکندی  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
711 5 عبدالقهار خدایار کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
796 6 اورنگ زیب زرجان لغمان لغمان 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1050 7 حسین داد  سخی داد  پروان پروان 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1391 8 احسان الله لعل جان لغمان  لغمان 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1955 9 آرین  حبیب الله  کابل  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1959 10 محمد رفیق  محمد هاشم  پروان  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2697 11 صلاح الدین  صفدر خان کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2603 12 عبدالباری عبدالغنی لغمان  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2836 13 حسن علی جمعه بامیان کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2421 14 مهدی حسین علی  پروان  پروان  5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3044 15 احمد فیصل  محمد عمر کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3489 16 ذبیح الله عبدالسلام بغلان کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3524 17 محمد ذکی  محمد علی غزنی  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3937 18 سید موسی سید محبوب پروان  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4469 19 محمد صدیق  گلاب شاه کابل کابل  5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4693 20 حامد عبدالحمد میدان وردک میدان وردک 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5109 21 عبدالمعروف غلام نقشبند پروان  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6009 22 عبیدالله محمد غازی لوگر لوگر 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6517 23 صداقت طلاء گل کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6571 24 مرزا محمد قربان علی  بامیان کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6751 25 عبدالخالد  عبداللطیف کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6869 26 مجیب آغا فدا محمد کاپیسا کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6885 27 خالد  عبدالحبیب بغلان بغلان 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
7004 28 احمد ضیا احمد علی غزنی کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
155 29 حسیب الله  شکر حق  کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
872 30 سبحان الله  میر الله  لغمان  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3604 31 احسان لله  عبدالمحمد  پروان پروان 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3252 32 محمد منیر محمد صابر کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4005 33 حشمت الله  عبدالمتین  لغمان  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4773 34 شیرلالا آغا بادشاه پروان کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1190 35 عزیز الله  گل شرین  کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1631 36 روح الله  عماد الدین  پروان پروان 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1682 37 حمید الله  عبداللطیف خان  لوگر  کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
61 38 عبدالحی محمدحسن کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
126 39 احمد نعیم عبدالمنان کابل کابل 5 مدیریت حواله جات قرطاسیه ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۵۰
Background image

اطلاعیه قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک را به شرکت محترم . . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۱۰:۵۷
Background image

اطلاعیه اعمار دیوار احاطوی محکمه استیناف ولایت جوزجان

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار دیوار احاطوی مربوط تعمیر رهایشی محکمه استیناف ولایت جوزجان را به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک    (30) قلم روغنیات و فلتر باب وسایط مختلف النوع ستره محکمه ضرورت سال . . .

بازگشت به اطلاعیه ها