لست 3 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

humaira
at
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی و اداری تاریخ امتحان : 1398/8/18
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
149 1 عبداللطیف  عبدالقیوم  بغلان بغلان 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
411 2 جان آغا علم گل پروان پروان 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
431 3 نورالرحمن محمد یعقوب کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
1042 4 رحمت الله  رحیم الله  بامیان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
1107 5 حمید الله  کشمیر خان  غزنی  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
1189 6 منور شاه  صاحب شاه  پروان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
1251 7 غلام فاروق عبدالنبی  لغمان کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
1281 8 احمدشعیب  محمد امین  پنجشیر کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
1843 9 در محمد عبدالحکیم  بامیان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
1868 10 نجیب الله  عطا محمد  پنجشیر کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
2070 11 علی جان محمد اسحق بامیان کابل  5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
2095 12 ناظر حسین مرزا حسین پروان کابل  5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
2290 13 سید محمد الله سید میر علی کابل  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
2337 14 محمد باقر  محمد جواد  بامیان کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
2931 15 عبدالفتاح محمد قاسم غزنی  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
3509 16 قاسم علی  محمد اسلم  دایکندی دایکندی 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
3537 17 محمد نواب  شیر آب  کندز کندز 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
3634 18 رضا  حسن جان  دایکندی کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
3739 19 بشیر احمد نورانشاه  کابل کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
3865 20 مریم محمد سرور کابل کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
3894 21 نثار احمد احمد علی غزنی  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
3950 22 محمد ادریس  صفرمحمد  تخار کابل  5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4087 23 محمد شعیب رحیم داد کنر  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4112 24 سهراب عبدالخلیل پروان کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4147 25 حشمت الله مومن خان پروان پروان 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4167 26 عارف حسین میرزا حسین غزنی کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4732 27 محمد مبین محمد رحیم کابل کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4926 28 سید قاسم  سید محمد بامیان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4940 29 وحید اقا  میر اقا کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5017 30 محمد حیدر کابل  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5430 31 نسیمه عبدالبصیر  پروان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5459 32 سیدامیر عبدالرسول بغلان کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5752 33 غلام حسین غلام رسول بغلان کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5765 34 عبدالرشید عبدالقدوس تخار کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
6272 35 فرشته  تیمور  فاریاب فاریاب  5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
6866 36 سوفیا سید نعیم میدان وردک  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
6880 37 محمد عظیم محمد ولی  میدان وردک   کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
7122 38 محمد قیس محمد اشرف کابل  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
7277 39 شفیقه  شیر احمد  بدخشان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5377 40 ضیاالرحمن عبدالله بدخشان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5386 41 کامل  عبدالظاهر  پروان  پروان 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5117 42 محمد الفت غلام سخی کاپیسا کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
4943 43 محمد جلال  محمد گل  ننگرهار  کابل  5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
6176 44 شاکر  عبدالظاهر کاب کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
2495 45 محمد عالم  محمد اکبر  غزنی  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
2656 46 نصر الله  عبدالطیف سمنگان  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
550 47 علی میثم  محمد قاسم  وردک  کابل  5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
398 48 محمد قسیم محمد نور وردک  کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست مالی واداری واجد شرایط است
5 49 محمد سلیم محمد اسلم کابل کابل 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است
  50 عبدالاحمد عبدالحمید فراه فراه 5 مدیریت پلان گذاری و گزارش دهی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۵۰
Background image

اطلاعیه قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک را به شرکت محترم . . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۱۰:۵۷
Background image

اطلاعیه اعمار دیوار احاطوی محکمه استیناف ولایت جوزجان

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار دیوار احاطوی مربوط تعمیر رهایشی محکمه استیناف ولایت جوزجان را به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک    (30) قلم روغنیات و فلتر باب وسایط مختلف النوع ستره محکمه ضرورت سال . . .

بازگشت به اطلاعیه ها