لست 2 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

humaira
at
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: امام مسجد ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی و اداری تاریخ امتحان : 1398/8/27
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
395 1 نور الحق جمعه خان کاپیسا کاپیسا 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
633 2 محمد انس سید احمد لغمان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
759 3 عبدالحلیم پادشاه کاپیسا کاپیسا 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
767 4 سید نجیب سید رسول کاپیسا کاپیسا 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
883 5 محمد خالد  غمی  وردگ  کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
1035 6 احمد فواد  محمد علی  کاپیسا کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
1150 7 عبدالصبور  محمد علی  پروان  پروان 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
1198 8 نقیب الله  نیاز محمد کابل کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
1496 9 صفی الله  محمد اسحق  بدخشان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
5607 10 عبدالمعروف  عبدالواحد  تخار  تخار 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
1799 11 محمد اسماعیل  عبدالعزیز کابل کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
1857 12 عبدالغفور  عبدالجبار  کابل کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
2073 13 فهیم الله عبیدالله کنر کنر 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
3046 14 نصرت الله عبدالمحمد  کاپیسا کاپیسا 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
3454 15 محمد حنیف  عبدالغفار  بغلان بغلان 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
3460 16 مطیع الله دوست محمد  کابل کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
3477 17 محمد الله عبدالبصیر  بغلان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
3646 18 اظهار الدین  برهان الدین  بدخشان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4031 19 عتیق الله  عنایت الله بامیان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4041 20 شمس الرحمن عبدالجلیل تخار کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4403 21 گل احمد  عبدالا حمد  بدخشان  کابل  5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4704 22 عبدالمومن عبدالروف بغلان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4743 23 محمد کریم محمد عارف وردک کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4883 24 شفیع الله عین الدین بغلان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4986 25 حبیب الله  عبدالاحمد بدخشان  کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
5491 26 وزیر احمد فضل احمد بغلان بغلان 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
5921 27 اجمل  دین محمد  لوگر لوگر 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
6320 28 نورالله  محمد رسول  پروان  کابل  5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
6596 29 شرین آقا عبدالحی پروان پروان 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
6617 30 خال مومن بازار بغلان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
6785 31 عبدالرحیم میر اکبر لغمان  کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
7130 32 عبدالواسع  ملا محمد غوث کابل  کندز 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
4185 33 کفایت الله عبدالکریم تخار کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
6459 34 عبدالولی عبدالمعین بدخشان کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
6102 35 محمد ضیاالحق طره باز ننگرهار کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
6118 36 مطیع الله محمد هاشم بدخشان  کابل 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری واجد شرایط است
34 37 نوراحمد فقیر محمد وردگ لوگر 5 امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۵۰
Background image

اطلاعیه قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک را به شرکت محترم . . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۱۰:۵۷
Background image

اطلاعیه اعمار دیوار احاطوی محکمه استیناف ولایت جوزجان

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار دیوار احاطوی مربوط تعمیر رهایشی محکمه استیناف ولایت جوزجان را به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک    (30) قلم روغنیات و فلتر باب وسایط مختلف النوع ستره محکمه ضرورت سال . . .

بازگشت به اطلاعیه ها