قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  بعدازظهر دو شنبه با آقای توبی لانزر معاون نماینده خاص اداره انکشافی سازمان ملل متحد و خانم رومانا شوایگر مسئول بخش حاکمیت قانون  آن اداره ملاقات  بعمل اورد .

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۱ - ۱۰:۳۹
atlaya

 

درین ملاقات نخست آقای لانزر درمورد برنامه های شامل همکاری یوناما درافغانستان  معلومات ارائه داشته و ابراز اماده گی کرد که با نظام  قضایی افغانستان درچهارچوب تفاهم نامه دوجانبه بویژه در ساحات  برنامه های اموزشی ، حمایت از برگزاری سیمینار اختصاصی بررسی مشکلات تطبیقی کود جزاء درعمل ، مبارزه با فساد اداری و جلب کمک های دونرها بخاطر تحقق برنامه عمل قوه قضائیه  همکاری نموده  و از طریق بخش حاکمیت قانون  هماهنگی لازم  را  درزمینه تامین خواهد کرد .

متعاقباً رئیس ستره محکمه  با امتنان و تشکر از همکاری های قبلی آن اداره ، اظهار امید واری کرد تا اداره همکاری های انکشافی سازمان ملل متحد درکابل بتواند ستره محکمه رادر ساحات یاد شده همکاری نماید .

رئیس ستره محکمه همچنان  پیشبرد برنامه های اموزشی بویژه سیمیناراختصاصی درعرصه  کود جزا را  به هدف تطبیق بهتر ونیز دریافت مشکلات عملی آن برای قضات و محاکم کشور  بااهمیت خواند .

طرفین درین ملاقات همچنان روی سایر موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۵:۱۱
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 29 اسد

شورا عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 29 اسد 1398 تحت ریاست قانونپـوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست صدمین. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۵:۲
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 15 اسد

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 15 اسد 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

ش. . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۴:۳۸
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 12 اسد

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 12 اسد 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا. . .

بازگشت به اخبار