شورای عالی ستره محکمه ۴ سنبله ۱۳۹۹

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۴:۵۱
شور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قا نونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست متکی به حکم فقره شش ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و بادرنظرداشت طرزالعمل نظارت از تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم ، یکبار دیگر به ریاست های محاکم استیناف کشور هدایت داد تا طبق طرزالعمل فوق ، پروسه نظارت از تنفیذ احکام در قضایای جزایی و مدنی را تسریع بخشیده و به منظور تامین حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت از صورت تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم کماکان نظارت و اطمینان حاصل بدارند . بعداً روی پیشنهاد اداره تصفیه کابل بانک مبنی بر معافیتش از محصول محاکم منحیث مدعی و مدعی علیه قضایای کابل بانک در پیشگاه محاکم ، بعداز استماع توضیحات مدیر تصفیه کابل بانک ورئیس کمیسیون حصول قروض صعب الحصول و همچنان پیرامون استهداات محاکم استیناف ولایات تخار و زابل در موارد عدم توانایی پرداخت محصول، قرار قطع اجراات و انصراف ازاصل دعوی و سرنوشت محصول محکمه و غیابت شخص درجریان مرا حل محاکماتی و بطلان یک فیصله بدلیل عدم تکمیل نصاب قضایی مورد غور قرار گرفته و درهرمورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت . متعاقباً طبق اجنداء برخی از تخلفات قضایی مورد غور قرارگرفته و به (۶) تن از قضات محاکم استیناف ولایت پنجشیر در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید . به همین ترتیب رسیده گی به شش تقاضای تجدید نظر مدنی ، درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، ومسایل مربوط به ارتقای درجات کادری قضات نیز جزء اجنداء بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردیده و همچنان بنا بر مطالبه اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی به ( 68) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات بادغیس ، غزنی ، سرپل ، فراه ، تخار ، ننگرهار ، کاپیسا ، نورستان ، زابل ، خوست ، دایکندی ، بدخشان ، پکتیا و زابل تفویض شد .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۵:۴۵
Background image

ملاقات قاضی القضات با سفیرجدید کشور هالند درافغانستان

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر چهارشنبه 12 قوس 1399 با خانم سیسیلیا ویجرس سفیرجدید کشور هالند درافغانستان ملاقات کرد .

درین ملاقات نخست سفیر کشور هالند. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۴:۴۲
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 11 قوس

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات محاکم مرکز وولایات کشور طی ربع دوم سالجاری. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۳:۳۱
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام. . .

بازگشت به اخبار