شورای عالی ستره محکمه ۲۷ عقرب ۱۳۹۹

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۴:۵۹
j

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرامروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست روی معاذیر قانونی واحوال مخففه مسئولیت جزایی که تحقق موارد آن باعث معافیت ، تخفیف جزا و یا تبرئه ازجزا میگردد ، بحث بعمل آمده و در روشنی فقرات مواد 212 و 213 کود جزا به محاکم کشور تاکید گردید که استفاده ازین معاذیر مستلزم رعایت سالم فقرات مرتبط به مواد مذکور بوده و محاکم مکلف اند حالات استفاده ازین معاذیر رادر اسباب دلایل حکم شان تصریح نمایند .

بعداً ضمن بحث بر استهداات واصله ، درمورد استهدائیه  ریاست عمومی قضایای دولت درخصوص مشکلات قانونی و حقوقی  ناشی از قرار های قضایای دولت مبنی بر دولتی بودن مدعا بها و استرداد انها درحال عدم ارائه اسناد بنیادی ازجانب اشخاص حقیقی  که بر مبنای حکم تعدیل فقره (5) ماده (8) قانون قضایای دولت صدور می یابند ، در روشنایی احکام قوانین نافذه بویژه  قانون تنظیم امور زمینداری رهنمایی لازم صورت گرفت همچنان بر مبنای استهدائیه محکمه خاص وزراء دایر بر عدم تسجیل استفاده ازاحکام غیابی در رسیده گی به دوسیه های وزراء  در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص ،  تصریح گردیدکه احکام غیابی قاعدهء عام بوده در صورت نبود صراحت در قانون خاص ، استفاده ازاحکام مندرج مواد 209-200 و 219 قانون اجراات جزایی مانعی ندارد .

متعاقباً بادرنظرداشت گزارشهای تفتیش عادی و اقتضایی فعالیت محاکم استیناف ولایات فراه و کاپیسا ، به یازده تن از قضات این محاکم پس از تشخیص تخطی های وظیفوی شان در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی مویدات لازم تادیبی تجویز شد .

درادامه جلسه درحالیکه دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال لوی څارنوالی درامور نظامی ، څارنوالان مربوط، وکلای مدافع و اقارب برخی از محکومین حضور داشتند ، پیرامون (9) درخواست تجدید نظر محکومین  جزایی برفیصله های قطعی درموارد فریبکاری ،  شکنجه ، قتل ،  تجاوز جنسی و تجاوز به عفت د رچهارچوب شرایط مندرج ماده 482 قانون اجراات جزایی رسیده گی صورت گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .

برعلاوه تبدیلی محکمه یکعده از قضایای جزایی ور سیده گی به برخی از دوسیه های جزایی مطابق احکام قانون اجراات جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم لازم گرفته شد .

 

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۴:۱۳
Background image

خبرها و رویداد ها

-    بر اساس پلان آموزشی ریاست تعلیمات قضائی بتاریخ 12 الی 16 سرطان سال جاری برنامه آموزشی تحت عنوان کود جزاء بخش خاص(جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) از طرف ریاست تعلیمات قضائی ستره. . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۴:۴
Background image

گزارش از تدوير جلسات همآهنگی ادارات عدلی وقضائی

در ولایت میدان وردک:
جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی  قضائی محکمه استیناف ولایت میدان وردک بتاریخ 11/3/1400 تحت ریاست قضاوتیار فضل الهادی" فاضل" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و نماینده. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۳:۴۵
Background image

ملاقات سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه با رئیس توسعه حاکمیت قانون(GIZ)

قضاوتوال جاوید رشیدی سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه قبل از ظهر ۲۳ سرطان  در دفتر کار شان با آقای برند میسر شمیت رئیس پروژه جی آی زید  ملاقات بعمل آورد.

درین ملاقات آقای شمیت در. . .

بازگشت به اخبار