سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء اختتام یافت

alisina
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۴۲
خبر

 

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردیده بود ، ظهر امروز با بیانیه اختتامیه قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه به پایان رسید  .

در مراسم اختتامیه نخست سه کمیته کاری سیمینار که طی سه روز روی موضوعات جزای عمومی و جرایم خشونت علیه  زن ، امنیت عامه ، مواد مخدر ، فساد اداری ونظامی وجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و بخشی ازاحکام عمومی مندرج مواد کود جزاء و ضمایم ان تحت اشراف اعضای شورای عالی ستره محکمه بحث و تبادل نظر نمودند ، درمجموع نظریات و پیشنهادات شانرا روی (237) مورد به منظور غنامندی هرچه بیشتر کود جزاء ارائه داشتند و ابراز امید واری نمودند تا این نظریات به اختیار مراجع تقنینی کشور قرارداده شود .

بعداً  قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  قبل از ورود به اجندای کاری سیمینار بااستفاده از فرصت   طی بیانیه ای رهنمود های لازم قضایی و اداری به روسای محاکم استیناف مرکز وولایات کشور ارائه کرد و افزود که مقام ، قدسیت و پرستیژ نظام قضایی  نه تنها در قوانین بلکه در شریعت مقدس اسلام مسجل بوده و به همین دلیل است  که رسالت قضات درایفای وظایف خطیر شان نهایت سنگین است ، زیرا تامین عدالت به قضاوت سالم نیازداشته و قضاوت سالم به درک ، فهم و درایت قاضی وابسته بوده و ایجاب مینماید تا قاضی از یک جانب به ازدیاد فهم مسلکی ، تقوا و پرهیز گاری خویش توجه نموده و ازجانبی هم حین تعامل بااصحاب دعاوی سلوک قضایی را طوریکه شایسته و بایسته  یک قاضی متعهد ورسالتمند است ، مدنظر بگیرد .

رئیس ستره محکمه همچنان روی تشدید مبارزه علیه فساد اداری ،  تامین حاکمیت قانون وقضاوت عادلانه وقا نونی ،  شفافیت و نزاهت وظیفوی ،  رسیده گی به موقع به دوسیه ها ، رسیده گی به شکایات اصحاب دعاوی ، تامین روابط مطلوب با مقامات ولایتی و سایر ادارات محلی ، ا یجاد هماهنگی و تساند میان محاکم و سایر ادارات و اجرای سایر وظایف قضایی و اداری ترکیز نموده و قضات را مکلف به ایفای سالم وظایف شان نمودند .

رئیس ستره محکمه بعداً در راستای ارزیابی کار سیمینار توضیحی کود جزا اضافه کردند که استهداات واصله درین سیمینار بدلیل اینکه  در آینده بتواند مشعل راه مراجع تقنینی کشور قراربگیرد ، نه تنها ازاهمیت به سزایی برخودردار است بلکه  پیچیده گی خاص خود را نیزداشته و به همین دلیل بود  که کار زیاد مقدماتی قبل ازارجاع  موضوعات به کمیسیون های محترم تحت اشراف اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه صورت گرفت ولی باانهم طرح موضوع در سیمینار موجب شد تا نکات نظر جمعی خبره گان نهاد های عدلی ، قضایی و امنیتی بدست اید که خوشبختانه این اهداف بدست امد و کمیسیون ها با روحیه عالی همکاری و همدلی توانستند اجندا های کاری شانرا مورد غور وبررسی قرارداده و به نتایج متوقعه دست یابند.

قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  ازکار وفعالیت اشتراک کننده گان سیمینار که درارائه  نکات نظر و پیشنهادات بخاطر غنامندی هرچی بیشتر کود جزاء سهم شایسته ایفا کردند ، اظهار سپاس و امتنان کرد.

کار سیمینار با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کننده گان پایان یافت . .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار