سومین جلسه کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی برگزار گردید

humaira
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۰:۵۷
نیو

سومین جلسه کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی بعداز ظهر شنبه 15 سرطان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل گردید .

درجلسه درحالیکه لوی څارنوال ، وزرای امور دا خله ، عدلیه ، رئیس اداره قضایی و تقنینی ریاست عمومی اداره امور ، رئیس عمومی انجمن مستقل و کلای مدافع ، رئیس حقوق ستردرستیز وزارت دفاع ملی وبرخی ازمسوولین اشتراک داشتند ، چالشهای مطروحه ادارات عدلی و قضایی درخصوص موضوع نظارت ازتنفیذ احکام جزایی توسط محاکم ، اشتراک متداوم څارنوالان درجلسات قضایی منحیث رکن اصلی جلسات ، ارا ئه به موقع اسناد ومدارک درقضایای غصب املاک دولتی توسط اداره قضایای دولت ،  مشکلات تخنیکی و اجرائیوی روند سیستم مدیریت قضایا ، توجه به قرار های قضایی در مسیر حل نقایص و خلا های قانونی دوسیه ها ومشکلات مربوط به سپردن وسایط مرتبط  به جرم  به گمرگ و بعداز اصدارحکم مصادره ویااسترداد انها مورد غور ورسیده گی قرار گرفته و بعداز بحث و تبادل نظر  ،  بادریافت را ه حل های لازم قانونی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

جلسه  همچنان به منظور رسیده گی همه جا نبه به پیشنهاد ها و مسایل مطروحه  به جلسه کمیته عالی هماهنگی ، بر ایجاد یک کمیته  تخنیکی به اشتراک نماینده گان مسلکی ادارات ذیریط توافق کرد تاقبل از طرح پیشنهادات به جلسه عالی هماهنگی ، موضوعات توسط کمیته تخنیکی مورد تحلیل و ارزیابی لازم  قرارگرفته و نظر ان کمیته غرض اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه عمومی مطرح شود چنانچه برخی از موارد شا مل ا جنداء نیز غرض غور بیشتر به کمیته تخنیکی محول گردید .

درجلسه هماهنگی ادارات عدلی و قضایی همچنان بعضی تزئیدات  به منظورغنامندی طرز العمل تدویر جلسات عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی نیز تصویب گردید

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار