سومین جلسه کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی برگزار گردید

humaira
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۰:۵۷
نیو

سومین جلسه کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی بعداز ظهر شنبه 15 سرطان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل گردید .

درجلسه درحالیکه لوی څارنوال ، وزرای امور دا خله ، عدلیه ، رئیس اداره قضایی و تقنینی ریاست عمومی اداره امور ، رئیس عمومی انجمن مستقل و کلای مدافع ، رئیس حقوق ستردرستیز وزارت دفاع ملی وبرخی ازمسوولین اشتراک داشتند ، چالشهای مطروحه ادارات عدلی و قضایی درخصوص موضوع نظارت ازتنفیذ احکام جزایی توسط محاکم ، اشتراک متداوم څارنوالان درجلسات قضایی منحیث رکن اصلی جلسات ، ارا ئه به موقع اسناد ومدارک درقضایای غصب املاک دولتی توسط اداره قضایای دولت ،  مشکلات تخنیکی و اجرائیوی روند سیستم مدیریت قضایا ، توجه به قرار های قضایی در مسیر حل نقایص و خلا های قانونی دوسیه ها ومشکلات مربوط به سپردن وسایط مرتبط  به جرم  به گمرگ و بعداز اصدارحکم مصادره ویااسترداد انها مورد غور ورسیده گی قرار گرفته و بعداز بحث و تبادل نظر  ،  بادریافت را ه حل های لازم قانونی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

جلسه  همچنان به منظور رسیده گی همه جا نبه به پیشنهاد ها و مسایل مطروحه  به جلسه کمیته عالی هماهنگی ، بر ایجاد یک کمیته  تخنیکی به اشتراک نماینده گان مسلکی ادارات ذیریط توافق کرد تاقبل از طرح پیشنهادات به جلسه عالی هماهنگی ، موضوعات توسط کمیته تخنیکی مورد تحلیل و ارزیابی لازم  قرارگرفته و نظر ان کمیته غرض اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه عمومی مطرح شود چنانچه برخی از موارد شا مل ا جنداء نیز غرض غور بیشتر به کمیته تخنیکی محول گردید .

درجلسه هماهنگی ادارات عدلی و قضایی همچنان بعضی تزئیدات  به منظورغنامندی طرز العمل تدویر جلسات عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی نیز تصویب گردید

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ - ۹:۵۶
Background image

رئیس ستره محکمه سفیر کبیر جمهوری ترکیه درافغانستان را به حضور پذیرفته و باوی ملاقات بعمل آورد


قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر یکشنبه 31 سنبله آقای ( اوگوزان ایرتوگرول) سفیر کبیر جمهوری ترکیه درافغانستان را به حضور پذیرفته و باوی ملاقات بعمل آورد.. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ - ۹:۴
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 30 سنبله

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 30 سنبله 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  برگزاری سیمینار عالی توضیحی و شناسایی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۴۲
Background image

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء اختتام یافت

 

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردیده بود ، ظهر امروز با بیانیه اختتامیه قانونپوه سیدیوسف حلیم. . .

بازگشت به اخبار