رئیس ستره محکمه سفیر دولت قطرمقیم کابل را به حضورپذیرفته با وی ملاقات به عمل آورد

alisina
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۴:۳۵
khabar

قانوپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه 23 جدی 1398 آقـــای سعید بن المبارک الخیارین سفیر دولت قطر مقیم کابل را  به حضور پذیرفته  و باوی مـلاقات بعمل اورد .

سفیر دولت قطر نخست مراتب تمنیات نیک قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  دولت قطر را به قاضی القضات ج.ا.ا افغانستان  تقدیم نموده و درضمن  دعوتنامه رسمی آن کشور را بخاطر اشتراک قاضی القضات  جمهوری اسلامی افغانستان در دومین کنفرانس بلند پایه  شبکه انسجام قضایی که قرار است به تاریخهای 25-27 فبروری درکشور قطر برگزار گردد تقدیم کرد که باا متنان پذیرفته شد .

درین ملاقات همچنان درمورد روابط خوب و تاریخی دولت قطر با دولت افغانستان صحبت صورت گرفته  و گشایش سفارت ان کشور درکابل فرصت خوبی درجهت تحکیم روابط و مناسبات دو جانبه تلقی گردید و سفیر قطر افزود که مردم قطر دوست مردم افغانستان بوده  و ماخواهان  ایجاد و توسعه روابط دوجانبه درتمامی سطوح منجمله درعرصه قضایی میان دو کشور برادر هستیم  و من منحیث سفیر درین راستا تلاش و همــاهنگی لازم را انجام خواهم داد .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۵:۰
Background image

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا تشکیل جلسه داد.

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا بعد از ظهرامروز دوم دلو تحت ریاست قضاوتوال نجیب الله اکبری سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وبه اشتراک :

  • دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی.
  • د. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۵:۳
Background image

کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تشکیل جلسه داد

 

بعداز ظهر30 جدی سالروان ، کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تحت ریاست قضاوت وال نجیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه و به اشتراک دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی ،. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۴۰
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه 30 جدی 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست بر نهادینه شدن تدویر جلسات قضایی به. . .

بازگشت به اخبار