رئیس ستره محکمه با معاون سفارت انگلستان ملاقات بعمل آوردند

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۱۰:۴۰
22

 

قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات ورئیس ستره محکمه بعد از ظهر دوشنبه 4 قوس 1398 آقای جایلزلیور معاون سفارت انگلستان مقیم کابل را غرض مراقات به حضور پذیرفت

درین ملاقات که روی تشخیص همکاری های دوجانبه  تمرکز داشت ، معاون سفارت انگلستان  اماده گی کشور متبوعش را  بخاطرهمکاری با قوه قضائیه  در ساحات تخنیکی ، تجهیزاتی و تکنالوژیکی محاکم ابتدائیه و استیناف فساد اداری ومواد مخدر ، برنامه های اموزشی برای قضات محاکم جزایی ،  همکاری با دور سی و یکم ستاژ قضایی و فراهم اوری  سفر های مشاهداتی و تجربوی به قضات  ابراز دا شته و افزود که سفارت  درهماهنگی با قوه قضائیه  بخاطر تسهیل کمک ها ، تعهدات را ایفا خواهد کرد .

متقابلاً قاضی القضات و رئیس ستره محکمه نقش جامعه جهانی منجمله کشور دوست انگلستان رادر حل نیازمندیهای مادی و تخنیکی بویژه موارد زیر بنایی و مهم  برنامه عمل قوه قضائیه  مهم دانست و از بذل همکاری که بدون شک موجب تطبیق اولویت های  شامل برنامه عمل و تطبیق قانون وعدالت میگردد ، استقبال کرد .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۵:۰
Background image

ملاقات رئیس ستره محکمه با رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت

 

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر  چهارشنبه 13 قوس 1398 آقای استیفن اچ مکنزی رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت را غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۱:۲۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

 

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده  چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد دیوار احاطه محکمه استیناف ولایت بلخ واقع شهرک خالد بن ولید. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۴:۳۸
Background image

جلسه شورای عالی ستره محکمه 12 قوس

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

شورا نخست در روشنایی  احکام مواد 358-364 قانون اصول محاکمات. . .

بازگشت به اخبار