دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

humaira
شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
شورا
دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست عمومی منابع بشری با همکاری تخنیکی پروژه عدالت ایجاد و آماده بهره برداری گردید، این دیتابیس جهت فراهم آوری سهولت نیازسنجی آموزشی که قبلاً توسط فورمه جات مخصوص در سراسر کشور (34 ولایت) صورت میگرفت وقت گیر بوده و مستردی این فورمه جات در عدم خانه پری دقیق توسط منسوبین باعث التواء نتایج حاصله میگردید که اکنون الکترونیکی گردیده است شامل انواع گذارش گیری به اساس عنوان برنامه های مورد نیاز، ولایات، مشخصات منسوبین، جنسیت، پُست، برنامه های اخذ شده توسط منسوب؛ ارزیابی سطح تغییر وارده روی اجراآت کارمندان که نیز توسط فورم مخصوص انجام میگرفت و تعیین سویه کاری کارمندان میباشد از سه ماه به این سو نشست های پیرامون درج معلومات و چگونگی انکشاف آن مطابق نیازمندی های موجود پی هم با مسولین بخش های مربوطه صورت گرفت که در نتیجه از تاریخ 26/3/1399 الی 27/3/1399 آموزش آن در مرکز آموزش های ستره محکمه انجام وبا گنجانیدن تعدیلات پیشنهادی از طرف مشترکین برنامه عنقریب از طریق سایت ستره محکمه ج،ا،ا با قطعه ویدیوی و رهنمودی کاربردی آن آنلاین خواهد گردید.
 

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۱
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات ۱۸ ثور

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرامروز با اقای هیریک پوتزیک رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آورد .

آقای پوتزیک نخست نخست رئیس پروژه  درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنی بر تهیه ، تدارک و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۴۷
Background image

از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به. . .

بازگشت به اخبار