خبر شورای عالی ستره محکمه 7 اسد

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۴۱
1234564

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

طبق اجنداء نخست رئیس تعلیمات قضایی از آماده گی ها به خاطر اخذ امتحان تقریری از ششصد وسه تن متقاضی سی و یکمین دور ستاژ قضایی که قرار است به تاریخ 15 اسد از طریق کمیته های معینه تحت نظارت کمیته نظارت متشکل ازنماینده گان باصلاحیت ادارات دولتی و نهاد های ملی و بین المللی ، اخذ گردد ، گزارش داده وروی میکانیزم های واضح ونحوه ترتیب و توزیع سوالها معلومات ارائه کرد .

شورا بعداز ارزیابی ابعاد موضوع ، به منظور تامین شفافیت پروسه امتحان ، روی اتخاذ انتظامات  بهترعملی و تسهیلاتی به شمول فلمبرداری ازجریان امتحان بارعایت طرز العمل امتحان تاکید کرد .

بعداً شش تن از قضات محاکم عسکری که بنابرخواست وزارت دفاع ملی ، پیشنهاد ستره محکمه و حکم مقام عالی ریاست جمهوری به سلک قضاء منسلک گردیده اند ، د رمحضر شورای عالی ستره محکمه مراسم سوگند را درحالیکه متن تحلیف به آنان ازجانب قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تلقین میگردید ، بجا اوردند .

متعاقباً شورای عالی ستره محکمه روی ابعاد تطبیقی ماده هفتم قانون محصول محاکم کشور درخصوص جمع آوری عواید محاکم و تحویلی مطمئن آن به حساب ستره محکمه بحث نموده و به امریت عمومی اداری قوه قضائیه به خاطر ایجاد یک راهکار تسهیلاتی مطلوب درهماهنگی باادارات مالی و بانکی کشور هدایت لازم داد .

به همین ترتیب صلاحیت های حوزوی محاکم ابتدائیه احوال شخصیه ، تجارتی و دیوانهای امنیت عامه حوزه های دوم و سوم شهرکابل که طبق نیازمندی در تشکیل  سالجاری قوه قضائیه  ایجاد گردیده اند ،  مشخص و به تعمیم آن به محاکم مربوط هدایت داده شد .

درادامه جلسه  استهداات واصله  از اداره محترم لوی څارنوالی و محاکم استیناف ولایات ننگرهار و کابل پیرامون چگونگی استفاده یک محکوم جرایم متعدد از فرامین عفو وتخفیف مجازات ریاست جمهوری ،  اجرای یک قباله شرعی با وحود ملاحظات مطروحه قانونی  و استرداد  ویاعدم استرداد محصول یک فیصله عدم اثبات مورد بحث  قرارگرفته ودرهرمورد درروشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی صورت  گرفت .

درجلسه همچنان برخی از تقاضا های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی موردغور قرارگرفته و تصامیم لازم اتخاذ و نیز بر مبنای تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به 36 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل ،  کاپیسا ، ارزگان ، کندز و پکتیکا تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۳:۵۶
Background image

نشست مشترک آمریت عمومی اداری قوه قضائیه با معینیت اسکان وزارت شهرسازی و اراضی.

قضاوتپال جاوید رشیدی سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه درحالیکه روسای عمومی تفتیش قضایی ، مالی واداری ، منابع بشری وامرین بودجه و تعمیرات ریاست اداری حضورداشتند ، قبل از ظهر امروز سه. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۴:۳۸
Background image

خبرها و رویداد ها

-                      بتاریخ 9/2/1400 قضاوتیار محمد شعیب "ابراهیمی" رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ با احمد ضیآء "ضیاء" مستوفی آن ولایت در دفتر کاری اش دیدار و. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۴:۲
Background image

جلسه ماهوار هیئت نظارت سیستم مدیریت قضایا برگزار گردید

جلسه ماهوار هیئت نظارت سیستم مدیریت قضایا قبل از ظهر۳۱ جوزا ۱۴۰۰ تحت ریاست محترم مطیع الله امین رئیس پالیسی و پلان ستره محکمه و رئیس هیئت نظارت سیستم مدیریت قضایا با اشتراک تمام اعضاء. . .

بازگشت به اخبار