خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۸ دلو

alisina
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۸:۵۲
28 دلو

شورای عالی ستره محکمه  تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

شورا نخست به منظور تنظیم امور مربوط به حقوق وامتیازات کادر قضایی ، فراهم نمودن زمینه ارتقای مسلکی ، بلند بردن سطح دانش و مهارت های نویسنده گی ، علمی وتحقیقی قضات و تقویت نظام قضایی ، حقوقی وعلمی ، متکی به احکام مواد 89 و 31 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه  مسوده مقرره حقوق وامتیازات کادر قضایی را  مورد غور قرارداده و ادامه بحث را به هدف تدقیق بیشتر به جلسه بعدی موکل کرد .

بعداً یک تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درخصوص ملکیت عامه با حضور رئیس عمومی قضایای دولت ، څارنوال مربوط ، نماینده اداره موکل و طرف قضیه  و نیز یک تقاضای شخص بریک فیصله قطعی و نهایی مورد غور قرار گرفته ودرهر دو مورد  درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تصامیم لازم گرفته شد .

متعاقباً بادرنظرداشت  نتایج تفتیش های عادی و اقتضایی به هفت تن از قضات  محاکم استیناف ولایات تخار ، کابل و هرات  بدلیل عدم رعایت تقییدات قانونی دراجرای وثایق و اجتناب از رسیده گی به یک دعوی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

درادامه جلسه در برابر استهداات محکمه استیناف ولایت کابل مبنی بر تشخیص محکمه ذیصلاح رسیده گی به دعوی جبران خساره ناشی از ایام توقیف و تثبیت قیمت وثایق صورت حال و فیصله های تجارتی طبق قانون محصول محاکم ، استهدائیه محکمه استیناف بلخ درمورد اشکال در تنفیذ یک فیصله مدنی و استهدائیه  محکمه استیناف ولایت فراه در رابطه به درج مشخصات تذکره الکترونیکی دروثایق ، به استناد  به احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم بعمل امد .

برعلاوه بنابر مطالبه اداره محترم لو ی څارنوالی ، یکعده ازقضایای جزایی تبدیل محکمه گردیده و نیز به منظور رسیده گی به قضایای متراکم جزایی ، صلاحیت (71) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل ، بلخ ،  فاریاب ، سرپل ، هلمند ، پکتیا ، کندز ، زابل ، ارزگان و نیمروز تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۵:۸
Background image

برنامه آموزشی آنلاین (رهنمود مراسلات اداری ) برگزار گردید.

به ادامه  برنامه های آموزشی، ریاست ارتقأ ظرفیت وارزیابی اجراآت ریاست عمومی منابع ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه آموزشی رهنمود مراسلات اداری را بتاریخ (12) حوت سال 1399 برای. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۵:۴
Background image

برنامه آموزشی آنلاین (رهنمود مراسلات اداری ) دایر شد

به ادامه  برنامه های آموزشی، ریاست ارتقأ ظرفیت وارزیابی اجراآت ریاست عمومی منابع ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه آموزشی رهنمود مراسلات اداری را بتاریخ (۵) حوت سال ۱۳۹۹ برای (. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۳:۶
Background image

محکمه استیناف رسیده گی به جرایم تروریستی توقیفگاه بگرام ولایت پروان

محکمه استیناف رسیده گی به جرایم تروریستی توقیفگاه بگرام ولایت پروان ٬ در جلسه قضائی خویش پیرامون محاکمه عاملان حمله بر پوهنتون کابل که در قضایای جرایم تروریستی ٬ اختطاف ٬ عضویت گروه. . .

بازگشت به اخبار