خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۳ جدی۱399

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۰:۱۴
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و بررسی قرارداد . درین گزارش موقف و جایگاه  قوه قضائیه ازمنظر قانون اساسی ،  اجراات شورا یعالی ستره محکمه و محاکم ثلاثه ،  فعالیتهای تقنینی در ساحه قضاء ، روند گزارشگیری و نظارت از محاکم ،  پروسه تقرر قضات و میزان پیشرفت اصلاحات تشکیلاتی وریفورم بخشهای اداری ، برنامه های ارتقای ظرفیت ، ستاژ قضایی و مبارزه با فسا اداری ، فعالیت های تکنالوژی معلوماتی ، نهادینه شدن جلسات علنی قضایی ،  وضعیت بودجه عادی ، انکشافی وتاسیسات زیربنایی قوه قضائیه و چالشهای فرا راه در ابعاد مختلف بازتاب یافته است . شورای عالی بعداز تایید آن تجویز کرد تا گزارش به مقام عالی ریاست ج.ا.ا تقدیم  و نیز درچهارچوب برنامه گزارشدهی دولت به ملت  به ا گاهی مردم رسانیده شود.

بعداً استهدائیه محکمه استیناف کابل درخصوص چگونگی رعایت مواد 11 و 499 قانون اصو ل محاکمات مدنی  دردعاوی تجارتی با توجه به حالات جدیدی که عرض اندام مینماید ، استهدائیه ریاست محکمه استیناف غصب املاک دولتی درمورد  نحوه فعالیت ورسیده گی به جنبه های حقوقی و جزایی قضایای غصب املاک دولتی و استهدائیه ریاست محکمه استیناف بلخ درمورد تعیین محکمه ذیصلاح  رسیده گی به یک دعوی قضایای  دولت مورد غور قرارگرفته و درهرمورددر روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی صورت گرفت . 

متعاقباً بادرنظرداشت نتیجه گزارش تفتیش اقتضایی ، به یکتن از قضات محکمه استیناف ولایت تخار پس از تشخیص تخطی وی ، جزای لازم تادیبی تجویز  شد .

به همین ترتیب یکعده درخواستهای تبدیلی محکمه  در قضایای جزایی مورد غور قرارگرفته و نیز بنابر پیشنهاد اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به بیست دوسیه جزایی به محاکم ابتدائیه و استیناف ولایت کابل تفویض گردید .

برعلاوه یکعده از پیشنهادات مربوط به ارتقای درجه کادری قضات و رسیده  گی به یکتعداد دوسیه های جزایی وفق احکام قا نون اجراات جزایی نیز جزء اجندا بودکه درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۴:۱۳
Background image

خبرها و رویداد ها

-    بر اساس پلان آموزشی ریاست تعلیمات قضائی بتاریخ 12 الی 16 سرطان سال جاری برنامه آموزشی تحت عنوان کود جزاء بخش خاص(جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) از طرف ریاست تعلیمات قضائی ستره. . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۴:۴
Background image

گزارش از تدوير جلسات همآهنگی ادارات عدلی وقضائی

در ولایت میدان وردک:
جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی  قضائی محکمه استیناف ولایت میدان وردک بتاریخ 11/3/1400 تحت ریاست قضاوتیار فضل الهادی" فاضل" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و نماینده. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۳:۴۵
Background image

ملاقات سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه با رئیس توسعه حاکمیت قانون(GIZ)

قضاوتوال جاوید رشیدی سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه قبل از ظهر ۲۳ سرطان  در دفتر کار شان با آقای برند میسر شمیت رئیس پروژه جی آی زید  ملاقات بعمل آورد.

درین ملاقات آقای شمیت در. . .

بازگشت به اخبار