خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۳ جدی۱399

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۰:۱۴
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و بررسی قرارداد . درین گزارش موقف و جایگاه  قوه قضائیه ازمنظر قانون اساسی ،  اجراات شورا یعالی ستره محکمه و محاکم ثلاثه ،  فعالیتهای تقنینی در ساحه قضاء ، روند گزارشگیری و نظارت از محاکم ،  پروسه تقرر قضات و میزان پیشرفت اصلاحات تشکیلاتی وریفورم بخشهای اداری ، برنامه های ارتقای ظرفیت ، ستاژ قضایی و مبارزه با فسا اداری ، فعالیت های تکنالوژی معلوماتی ، نهادینه شدن جلسات علنی قضایی ،  وضعیت بودجه عادی ، انکشافی وتاسیسات زیربنایی قوه قضائیه و چالشهای فرا راه در ابعاد مختلف بازتاب یافته است . شورای عالی بعداز تایید آن تجویز کرد تا گزارش به مقام عالی ریاست ج.ا.ا تقدیم  و نیز درچهارچوب برنامه گزارشدهی دولت به ملت  به ا گاهی مردم رسانیده شود.

بعداً استهدائیه محکمه استیناف کابل درخصوص چگونگی رعایت مواد 11 و 499 قانون اصو ل محاکمات مدنی  دردعاوی تجارتی با توجه به حالات جدیدی که عرض اندام مینماید ، استهدائیه ریاست محکمه استیناف غصب املاک دولتی درمورد  نحوه فعالیت ورسیده گی به جنبه های حقوقی و جزایی قضایای غصب املاک دولتی و استهدائیه ریاست محکمه استیناف بلخ درمورد تعیین محکمه ذیصلاح  رسیده گی به یک دعوی قضایای  دولت مورد غور قرارگرفته و درهرمورددر روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی صورت گرفت . 

متعاقباً بادرنظرداشت نتیجه گزارش تفتیش اقتضایی ، به یکتن از قضات محکمه استیناف ولایت تخار پس از تشخیص تخطی وی ، جزای لازم تادیبی تجویز  شد .

به همین ترتیب یکعده درخواستهای تبدیلی محکمه  در قضایای جزایی مورد غور قرارگرفته و نیز بنابر پیشنهاد اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به بیست دوسیه جزایی به محاکم ابتدائیه و استیناف ولایت کابل تفویض گردید .

برعلاوه یکعده از پیشنهادات مربوط به ارتقای درجه کادری قضات و رسیده  گی به یکتعداد دوسیه های جزایی وفق احکام قا نون اجراات جزایی نیز جزء اجندا بودکه درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۰:۱۴
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۳ جدی۱399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۵:۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه ۱۶ جدی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  گزارش اداره مراقبت قضایی ستره محکمه در سال مالی 1399. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۰:۴۳
Background image

مرتکبین اعمال اختطاف منجر به قتل محکوم به اعدام شدند

درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل که دیروز برگزار گردید ، هفت تن ازمرتکبین جرایم اختطا ف ، اختطاف منجر به قتل و سایر جرایم جنایی استینافاً محکوم. . .

بازگشت به اخبار