خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۰ عقرب

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۴:۲۶
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر20 عقرب تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد 

درجلسه نخست روی اصول وقواعد عمومی رسیده گی به قضایای جزایی  با توجه به موارد برائت ذمه ،  تساوی اشخاص در برابر قانون،  قانونیت جرم و جزاء، محکمه صالحه ، عدم گسترش محدوده جرم و جزا خارج از  کود جزا، شخصی بودن جرم و جزا، بی خبری ازاحکام قانون ، رعایت اصل کرامت  انسانی و منع محاکمه مجدد در روشنایی احکام مواد 5 الی15 کود جزا که متضمن  حقوق اساسی اتباع است ،  بحث بعمل امده و  توجه نهاد های عدلی و قضایی به رعایت سالم احکام فوق معطوف گردید .

بعداً مبتنی بر پیشنهاد  دیوان  عالی رسید گی به جرایم قضایای منسوبین نظامی  ستره محکمه  ،  تعدیل و ایزاد  درماده نهم ضمیمه شماره یک کود جزاء به منظور جرم انگاری جرم غفلت وسهل انگاری منسوبین نظامی تصویب و هدایت داده شد تا مصوبه به وزارت محترم عدلیه ارجاع گردد .

متعاقباً بانظرداشت گزارشهای تفتیش اقتضایی ، برخی از تخلفات وظیفوی قضات مورد رسیده گی قرارگرفته ، ضمن تجویز مویده لازم تادیبی به یک تن از قضات قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی  بگرامی کابل ،  اظهارات قاضی محکمه ابتدائیه ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان در قبال تخطی اش که محاکماتی تشخیص گردیده بود، استماع و متکی به حکم فقره سوم ماده 91 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه انفصال موصوف از وظیفه تصویب و هدایت داده شد تا به منظور تحقیق بیشتر  پیشنهاد عزل موقت وی از سلک قضاء به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد گردد .

به همین ترتیب شش درخواست  تجدید نظردر قضایای مدنی با حضور اطراف قضایا تحت غور قرارگرفته و درهرمورد در پرتو شرایط پیش بینی شده حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تصامیم مقتضی اتخاذ شد.

همینطور بنابر تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی تبدیلی محکمه هشت قضیه جزایی تصویب و نیز صلاحیت رسیده گی به  ( 15) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات غزنی، تخار ، بغلان، کنرها و بلخ  تفویض گردید .

برعلاوه درجلسه امروز درمورد یکتعداد ازد وسیه های جزایی متکی به احکام قانون اجراات جزایی نیزرسیده گی صورت گرفته و تصامیم لازم گرفته شد .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۳:۳۱
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۱۴:۲۷
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات بارئیس برنامه های انکشافی سازمان ملل

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القـــضات ورئیس ســـتره محکمه قبل از ظــهر امروز با خانم ( سارایوبوزورکووفا ) معاون ارشد  و سرپرست  برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد درافغانستان ملاقات. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۴:۵۹
Background image

شورای عالی ستره محکمه ۲۷ عقرب ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرامروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست روی معاذیر قانونی واحوال مخففه مسئولیت جزایی که تحقق موارد آن. . .

بازگشت به اخبار