خبر شورای عالی ستره محکمه ۱۶ جدی

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۵:۵
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  گزارش اداره مراقبت قضایی ستره محکمه در سال مالی 1399 رامورد ارزیابی قرارداد . طبق گزارش به اثر سعی و تلاش این اداره در راستای مبارزه با فساداداری ، طی یکسال گذشته  چهل و یک  تن به شمول چهار قاضی ،  هفت کارمند اداری محاکم ،  یک وکیل مدافع  و بیست و نه تن سایر اشخاص به مظنونیت مطالبه و اخذ رشوه  ، فریبکاری ،  استعمال اسناد تزویری و سرقت اسناد رسمی گرفتار و دوسیه های نسبتی شان  بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی درمواعید معینه قانونی تعقیب عدلی گردیده است .

بعداً پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف بادغیس د رخصوص معضل مربوط به اشکال در تنفیذ یک فیصله اصلاحی که سهم مدعا بها مشخص نشده و شایبه حقوق د ولت نیز درآن وجود دارد ولی یکی ازوارثین خواهان افراز و تطبیق سهم خویش گردیده است ، درروشنایی قوانین نافذه رهنمایی لازم صورت گرفت .

به همین ترتیب دو تقاضای تجدید نظر مدنی برفیصله های محاکم ثلاثه در پرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور و بررسی قرارگرفته و درهردو  مورد تصمیم مقتضی اتخاذ گردید .

در ادامه جلسه بنابر پیشنهاد اداره  لو ی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به 34 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل ، بلخ ، پکتیکا ، لغمان و ارزگان تفویض گردید .

برعلاوه رسیده گی به یکعده از دوسیه های جزایی در مطابقت به احکام قا نون اجراات جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم لازم گرفته شد .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۰:۱۴
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۳ جدی۱399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۵:۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه ۱۶ جدی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  گزارش اداره مراقبت قضایی ستره محکمه در سال مالی 1399. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۰:۴۳
Background image

مرتکبین اعمال اختطاف منجر به قتل محکوم به اعدام شدند

درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل که دیروز برگزار گردید ، هفت تن ازمرتکبین جرایم اختطا ف ، اختطاف منجر به قتل و سایر جرایم جنایی استینافاً محکوم. . .

بازگشت به اخبار