خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
شورا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در مورد ثبوت کذب شهادت شهود  که طبق احکام قانون  اصول محاکمات مدنی وقانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه  از جمله موارد تجدید نظر بر فیصله های محاکم  ثلاثه  شمرده شده، با درنظرداشت مصوبه شماره 983-4/12/1397 شورای عالی تصریح  کرد که صرف ادعا نه بلکه هر گاه ادعای  کذب شهادت از طریق  مراجع عالی پیگری  وبه اثبات برسد، بدون شک نتیجه آن میتواند  منحیث یکی از دلایل پیش بینی شده قانونی در پروسه رسیده گی تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.

بعداً سه گزارش  تفتیش اقتضائی  درمورد تخلفات قضائی پنج تن از قضات محاکم استیناف  ولایات کابل، کندهارو پروان مورد غور قرار گرفته و با تشخیص  تخطی وظیفوی شان که بیشتر به عدم رعایت تقییدات لازم قانونی در اجرای وثایق متمرکز بود، به قضات مورد نظر مطابق احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضائی جزا های لازم تأدیبی تجویز گردید.

در ادامه  جلسۀ در حالیکه  دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال لوی څارنوالی درامور نظامی  و برخی از وکلای محکومین جزایی حضور داشتند، پنج تقاضای تجدید نظر محکومین جزایی در قضایای فریبکاری،اختلاس،انتقال مواد انفجاریه،غصب زمین دولتی وسؤ استفاده از صلاحیت وظیفوی مورد رسیده گی قرار گرفته  ودرمورد درخواستهای آنان با توجه به شرایط حکم ماده 282 قانون اجراآت جزایی تصامیم قانونی گرفته شد .

برعلاوه درجلسه بنا بر مطالبه اداره محترم  لوی څارنوالی اعزام یک هئیات به منظور رسیده گی به یکعده از دوسیه های جزایی استینافی به ولایت کندهار تجویز ونیز صلاحیت تبدیلی دو قضیه جزایی به محاکم ابتدائیه شهری ولایات بادغیس و سرپل تفویض گردید.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۱
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات ۱۸ ثور

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرامروز با اقای هیریک پوتزیک رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آورد .

آقای پوتزیک نخست نخست رئیس پروژه  درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنی بر تهیه ، تدارک و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۴۷
Background image

از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به. . .

بازگشت به اخبار