خبر شورای عالی ستره محکمه سوم سرطان ۱۳۹۹

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳ - ۱۳:۲۸
شورا
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
شورا نخست رهنمود جامع تدویر جلسات محاکمات از راه دور(آنلاین) ودر وضعیت بحران موجودکوید نزده را که بنابر تجویز جلسه قبلی عجالتاً در قضایای جزایی با تفسیر و تاویل از حکم حضور مجازی اطراف قضایا مطابق مصرحات قوانین نافذه در صفحه تحقیق ومحاکمه از جانب ریاست عمومی تدقیق ومطالعات وهئیات ادارات ذیربط انکشاف یافته بود، الی حل اساسات قانونی آن از طریق تعدیل در قانون که قبلاً پیشنهاد گردیده، تصویب کرد تابا فراهم آوری امکانات تخنیکی آغاز گردد.
بعداً پیرامون استهدائیه دیوان جزای عمومی ستره محکمه درمورد یک فیصله قصاص که از جانب یکی از دیوانهای جزایی محاکم استیناف خلاف صلاحیت موضوع مورد تائید قرار گرفته وهم چنان استهدائیه ریاست محکمه استیناف بگرام مبنی برعدم تصریح وصف جرمی باندتیزم درکود جزا، در روشنایی احکام قوانین رهنمایی های لازم بعمل آمد.
متعاقباً با درنظر داشت گزارش اقتضائی تفتیش که تخلف وظیفوی سه تن از قضات محکمه استیناف ولایت کندهار را تشخیص نموده بود ، به آنان در مطابقت به احکام مقرره طرزرسیده گی به تخلفات قضائی جزا های لازم تأدیبی تجویز شد .
در ادامه جلسه سه تقاضای تجدید نظر شخص بر علیه شخص، درخواست های تبدیلی محکمه جزایی ویک موضوع ذاتی قضات تحت غور قرار گرفته ونیز بنا برمطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به (41) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات خوست، بدخشان، تخار، ننگرهار،نیمروزوغزنی تفویض گردید.
برعلاوه درجلسه شورا درمطابقت به احکام قانون اجراآت جزایی یکتعداد از دوسیه های نهایی جزایی مورد رسیده گی قرار گرفته ودرهر مورد تصامیم مقتضی قانونی گرفته شد.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۱
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات ۱۸ ثور

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرامروز با اقای هیریک پوتزیک رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آورد .

آقای پوتزیک نخست نخست رئیس پروژه  درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنی بر تهیه ، تدارک و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۴۷
Background image

از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به. . .

بازگشت به اخبار