خبر شورای عالی ستره محکمه سوم سرطان ۱۳۹۹

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳ - ۱۳:۲۸
شورا
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
شورا نخست رهنمود جامع تدویر جلسات محاکمات از راه دور(آنلاین) ودر وضعیت بحران موجودکوید نزده را که بنابر تجویز جلسه قبلی عجالتاً در قضایای جزایی با تفسیر و تاویل از حکم حضور مجازی اطراف قضایا مطابق مصرحات قوانین نافذه در صفحه تحقیق ومحاکمه از جانب ریاست عمومی تدقیق ومطالعات وهئیات ادارات ذیربط انکشاف یافته بود، الی حل اساسات قانونی آن از طریق تعدیل در قانون که قبلاً پیشنهاد گردیده، تصویب کرد تابا فراهم آوری امکانات تخنیکی آغاز گردد.
بعداً پیرامون استهدائیه دیوان جزای عمومی ستره محکمه درمورد یک فیصله قصاص که از جانب یکی از دیوانهای جزایی محاکم استیناف خلاف صلاحیت موضوع مورد تائید قرار گرفته وهم چنان استهدائیه ریاست محکمه استیناف بگرام مبنی برعدم تصریح وصف جرمی باندتیزم درکود جزا، در روشنایی احکام قوانین رهنمایی های لازم بعمل آمد.
متعاقباً با درنظر داشت گزارش اقتضائی تفتیش که تخلف وظیفوی سه تن از قضات محکمه استیناف ولایت کندهار را تشخیص نموده بود ، به آنان در مطابقت به احکام مقرره طرزرسیده گی به تخلفات قضائی جزا های لازم تأدیبی تجویز شد .
در ادامه جلسه سه تقاضای تجدید نظر شخص بر علیه شخص، درخواست های تبدیلی محکمه جزایی ویک موضوع ذاتی قضات تحت غور قرار گرفته ونیز بنا برمطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به (41) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات خوست، بدخشان، تخار، ننگرهار،نیمروزوغزنی تفویض گردید.
برعلاوه درجلسه شورا درمطابقت به احکام قانون اجراآت جزایی یکتعداد از دوسیه های نهایی جزایی مورد رسیده گی قرار گرفته ودرهر مورد تصامیم مقتضی قانونی گرفته شد.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۴۱
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه 7 اسد

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

طبق اجنداء نخست رئیس تعلیمات قضایی از آماده گی ها به خاطر اخذ. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۳۷
Background image

تجلیل روز ملی بیرغ از سوی قوه قضایه کشور

به هدف تجلیل و بزرگداشت ازهفتم اسد روز بیرق ملی ، صبح امروز مراسمی در مقر ستره محکمه برگزار گردید.

درین مراسم که درآن قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ، اعضای شورای. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۴:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و بر اساس حکم ماده 32 قانون. . .

بازگشت به اخبار