خبر ستره محکمه 25 سنبله

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۸
a

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی پیرامون توضیح و شناسایی چالشهای ناشی ازتطبیق کود جزاء درعمل ، با بیانیه افتتاحیه قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر امروز درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردید .

درین سیمینار  که پوهاندعبدالسلام عظیمی و اعضای فعلی وقبلی ستره محکمه ، عالیجنابان لو ی څارنوال ، وزیر عدلیه ، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع ، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، مسئولین بخش یوناما وUNDP وبرخی ازموسسات همکار دیگر و قضات ، څارنوالان و نماینده گان نهاد های عدلی و امنیتی کشور اشتراک داشتند ، با تلاوت ایاتی چند ازکلام الله مجید اغاز و قاضی القضات و رئیس ستره محکمه هدف برگزاری این سیمینار عالی را چنین بیان داشت :

هدف اساسی تدویر سیمینار را تشخیص و بررسی مشکلات تطبیقی کود جزا و ارتباط ان با قانون اجراات جزایی تشکیل میدهد تا زمینه تطبیق سالم  ان هرچه بهتر فراهم گردد .

رئیس ستره محکمه همچنان ضمن توضیح پروسه تدوین کود جزا ، افزود که این سند تقنینی درحالیکه از لحاظ توحید جرایم و مجازات در یک مجلد و رعایت اصل تناسب جزم و جراء بادرنظرداشت اوضاع و احوال کنونی جامعه افغانی ، دارای اهمیت بسزا میباشد ، ولی از اینکه پدیده جدید در نظام تقنینی جزایی کشور است ، بخصوص  نو اوری ها در قواعد عمومی  ، طرزنگارش به اصول جدید قانونگزاری ، کثرت ابواب ، فصول و مواد ، بیان اصطلاحات و تعریفات درهر فصل ، اضافت جرایم جدید و حذف برخی دیگر آن و سایر مشکلات ساحه عمل ، ایجاب میکرد تااین چالشها در سیمینار حاضر مورد بحث ، تبادل نظر و ارزیابی قرارگرفته و نتیجه نهایی کار به توافق همه اشتراک کننده گان ، توحید وغرض اجراات و طی مراحل قانونی بعدی اماده شود .

بعداً لوی څارنوال، وزیر عدلیه  ، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع بالترتیب با ارائه بیانیه هایی ،  کود جزاء را دستاورد بااهمیت  جمهوری اسلامی افغانستان درچهارچوب تعهدات ملی و بین المللی دانسته  و انرا  برابر با میعار ها وموازین  بین المللی توصیف  و با تذکار چالشهای تطبیقی این کود درعمل ، اظهار امید واری کردند تا سیمینار حاضر بتواند این چالشها را با ابعاد مختلف ان شناسایی و مورد بحث همه جانبه قرارداده و یک نظر اتفاقی و مشترک را به اختیار مراجع تقنینی کشور قراردهند تادر مراحل بعدی در راستای غنامندی و انکشاف مزید کود جزاء مورد استفاده  قرار گیرد .

گفتنی است که درین سیمینار عالی 220 تن از مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی کشور اشتراک داشته و کار شان را از طریق سه کمیته  کاری دنبال کردند .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۰:۳۷
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 19 قوس

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 19 قوس 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست درمورد ارزش احکام  جزایی در پیشگاه. . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۰:۳۲
Background image

دیتابیس ریاست دارالانشاءشورای عالی ستره محکمه رسماً افتتاح گردید

 

دیتابیس اداری ریاست دارالانشاء شورای عالی  ستره محکمه  مطابق به پلان تطبیقی برنامه عمل قوه قضائیه به همکا ری ریاست تکنالوژی معلوماتی و پروژه عدالت و تلاش خستگی ناپذیر منسوبین ریاست. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۵:۰
Background image

ملاقات رئیس ستره محکمه با رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت

 

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر  چهارشنبه 13 قوس 1398 آقای استیفن اچ مکنزی رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت را غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات . . .

بازگشت به اخبار