خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 30 ثور

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۸:۲۲
ششسسیبی۴

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا چگونگی تحقق مصوبات اخیر شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری درخصوص قوه قضائیه را دقیقاً پیگیری نموده و برمبنای مصوبه جلسه شماره ششم آن شورا ، برنامه های دا رای اولویت ستره محکمه برای سالهای 1399و 1400 را نهایی و قبل از انقضای موعد تعیین شده به مرجعش  بفرستد .

بعداً بادرنظرداشت  مصوبه  قبلی  شورای عالی مبنی بر تصویب طرز العمل محاکمه آنلاین  الی رفع مشکلات قانونی ازطریق تعدیل در قانون ،  روی طرح جامع رهنمودی محاکمه آنلاین یا محاکمه از راه دور و استفاده ازین سیستم در تدویر جلسات قضایی محاکم  که از طریق ریاست عمومی تدقیق و مطالعات اماده شده بود ، با توجه به وضعیت بحران کوید نزده بحث صورت گرفته و ادامه  بحث به منظور غنامندی بیشتر طرح به جلسه بعدی موکول و نیز به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا تعدیل مورد نظر قانونی را غرض طی مراحل قانونی بعدی اماده نماید .

به همین ترتیب درحالیکه محترم دوکتور غلام حیدر علامه  مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی حضور داشت یکعده از تقاضا های تجدید نظر محکومین جزایی در مسایل فریبکاری ، اختلاس و اختطاف در روشنایی  شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

همینطور درجلسه  یکعده از استهداات واصله  از ریاست امور قنسلی وزارت امور خارجه درخصوص حضور ویا عدم حضور شهود معرفت  بخاطر ترتیب وثایق مربوط در قنسلگری ها  و استهدائیه ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ستره محکمه درمورد تنازع صلاحیت در یک دوسیه جزایی  ، پاره یی از مسایل کادر قضایی قضات  و تخلفات قضایی نیز مورد رسیده گی قرارگرفته و درمورد انها تصامیم لازم گرفته شد .

برعلاوه  بنابر تقاضای اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی (56) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات غور ، پکتیا ، بغلان،  فراه ، پکتیکا ،  لغمان ، نیمروز ، کاپیسا ، خوست ، بدخشان و ارزگان تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ - ۱۵:۴۸
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه اول میزان

 شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست تعیینات و تبدلات اخیر در قوه قضائیه را که بر مبنای. . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۰:۶
Background image

ملاقات ریس ستره محکمه با روسای محاکم ۲۹ سنبله

قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه درحالیکه اعضای شورای عالی و سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه حضور داشتند ، بایکعده از روسای محاکم استیناف مرکز وولایات ، روسای. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۳:۱۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور رسیده گی به شکایات آنعده از متقاضیان شمولیت سی. . .

بازگشت به اخبار