خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 13 جوزا

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۳ - ۱۳:۱۰
شورا
 
شورای عالی ستره محکمه قبل ازظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
شورا نخست گزارش فعالیت ریاست عمومی تفتیش قضایی رامورد استماع قرارداد ، طی یکسال گذشته برنامه تفتیش عادی و همچنان (99) مرتبه تفتیش اقتضایی در تمامی محاکم کشور انجام یافته وبر مبنای نتایج بررسی ها ، ازجانب ریاست عمومی تفتیش قضایی (5) مورد محاکماتی و (139) مورد تادیبی تشخیص و (8) تن از قضات قابل تقدیر دانسته شده اند و نیز ازجانب مفتشین قضایی در (530) مورد به منسوبین قضایی و اداری محاکم توصیه ها ورهنمایی های لازم صورت گرفته است .
بعداً پیرا مون استهدائیه های محکمه استیناف ولایت کابل درمورد چگونگی صحت و سقم یک وثیقه شرعی که ازجانب یکی ازمحاکم خلاف صلاحیت حوزوی ترتیب گردیده و نیز موضوع مربوط به استرداد محصول یک قباله به مشتری که اجرای قباله مورد نظر بنابر ملحوظاتی متوقف گردیده است ، در روشنایی احکام قوانین نا فذه رهنمایی های لازم بعمل امد .
به همین ترتیب بر اساس پیشنهاد اداره محترم لوی حارنوالی درمورد استرداد سه تن ازمحکومین جزایی به کشور متبوع شان و همچنان موضوع تعدیل مجازات یکتن از محکومین که قبلاً درکشور دیگری محکوم به مجازات شده وا کنون درافغا نستان مدت محکومیتش را سپری مینماید ، تصامیم مقتضی قانونی گرفته شد.
برعلاوه دو تقاضای تجدید نظر و برخی از تقاضا های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز مورد بحث قرار گرفته و درادامه بنابر مطالبه اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی به (130) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل ، بلخ ، هرات ، ننگرهار ، بادغیس ، کنرها ، پکتیکا ، لغمان ، سرپل ، سمنگان ، هلمند ، تخار ، فاریاب ، غزنی ، کندز ، کندهار وخوست تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۴۱
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه 7 اسد

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

طبق اجنداء نخست رئیس تعلیمات قضایی از آماده گی ها به خاطر اخذ. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۳۷
Background image

تجلیل روز ملی بیرغ از سوی قوه قضایه کشور

به هدف تجلیل و بزرگداشت ازهفتم اسد روز بیرق ملی ، صبح امروز مراسمی در مقر ستره محکمه برگزار گردید.

درین مراسم که درآن قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ، اعضای شورای. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۴:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و بر اساس حکم ماده 32 قانون. . .

بازگشت به اخبار