خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ سنبله

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۳:۱۰
111

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور رسیده گی به شکایات آنعده از متقاضیان شمولیت سی و یکمین دور ستاژ قضایی که درنتیجه آزمون اختصاصی نتوانستند به این دوره راه یابند ، با رعایت حکم ماده 24 طرز العمل پذیرش ستاژ ، ترکیب کمیته پنج نفری را تعیین و تجویز کرد تا با حضور شاکی و معروض علیه  و بامشاهده جریان امتحان انفرادی که قبلاً فلمبرداری گردیده ،  به شکایات واصله  رسیده گی مقتضی به عمل آید .

بعداً دو تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت برعلیه اشخاص درموضوعات حقوق عامه با حضور معین وزارت عدلیه   ، څارنوالان ریاست عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا درروشنایی شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی  و نیز دو تقاضای تجدید نظر جزایی با حضور داشت مرستیال لوی څارنوالی ، وکیل و اقارب محکومین بادرنظرداشت حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .

بعداً استهدائیه های وا صله  از اداره محترم لوی څارنوالی ، محکمه استیناف جرایم سنگین فساد اداری و محکمه ابتدائیه تجارتی کابل درموارد چگونگی استفاده  یکتن ازمحکومین جرایم متعدد از مفاد فرامین عفو و تخفیف مجازات ،  تشخیص صلاحیت رسیده گی قضایای کابل بانک میان محکمه اختصاصی بحران کابل با نک و محکمه رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری با توجه  به قانون مبارزه با فساداداری و نحوه اخذ تکتانه ازیک قرضه  بانکی مورد غور قرارگرفته  و درهرمورد در پرتو احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

درجلسه همچنان  برخی از درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و پیشنهاد مربوط به ارتقای درجات کادری قضات مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بالاثر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به ( 126 ) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولا یات کابل ، بدخشان ،  سمنگان ، فراه ،  هرات ، غور ، فاریاب ،  بلخ ، غزنی ، کنرها ، کندهار و پکتیکا  تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۳:۱۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور رسیده گی به شکایات آنعده از متقاضیان شمولیت سی. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۵:۱۳
Background image

خبرشورای عالی ستره محکمه 11 سنبله سال 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 11 سنبله 1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست دوکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ، . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۴:۵۱
Background image

شورای عالی ستره محکمه ۴ سنبله ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قا نونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست متکی به حکم فقره شش ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت قوه. . .

بازگشت به اخبار