خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ سنبله

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۳:۱۰
111

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور رسیده گی به شکایات آنعده از متقاضیان شمولیت سی و یکمین دور ستاژ قضایی که درنتیجه آزمون اختصاصی نتوانستند به این دوره راه یابند ، با رعایت حکم ماده 24 طرز العمل پذیرش ستاژ ، ترکیب کمیته پنج نفری را تعیین و تجویز کرد تا با حضور شاکی و معروض علیه  و بامشاهده جریان امتحان انفرادی که قبلاً فلمبرداری گردیده ،  به شکایات واصله  رسیده گی مقتضی به عمل آید .

بعداً دو تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت برعلیه اشخاص درموضوعات حقوق عامه با حضور معین وزارت عدلیه   ، څارنوالان ریاست عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا درروشنایی شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی  و نیز دو تقاضای تجدید نظر جزایی با حضور داشت مرستیال لوی څارنوالی ، وکیل و اقارب محکومین بادرنظرداشت حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .

بعداً استهدائیه های وا صله  از اداره محترم لوی څارنوالی ، محکمه استیناف جرایم سنگین فساد اداری و محکمه ابتدائیه تجارتی کابل درموارد چگونگی استفاده  یکتن ازمحکومین جرایم متعدد از مفاد فرامین عفو و تخفیف مجازات ،  تشخیص صلاحیت رسیده گی قضایای کابل بانک میان محکمه اختصاصی بحران کابل با نک و محکمه رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری با توجه  به قانون مبارزه با فساداداری و نحوه اخذ تکتانه ازیک قرضه  بانکی مورد غور قرارگرفته  و درهرمورد در پرتو احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

درجلسه همچنان  برخی از درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و پیشنهاد مربوط به ارتقای درجات کادری قضات مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بالاثر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به ( 126 ) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولا یات کابل ، بدخشان ،  سمنگان ، فراه ،  هرات ، غور ، فاریاب ،  بلخ ، غزنی ، کنرها ، کندهار و پکتیکا  تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۵:۴۵
Background image

ملاقات قاضی القضات با سفیرجدید کشور هالند درافغانستان

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر چهارشنبه 12 قوس 1399 با خانم سیسیلیا ویجرس سفیرجدید کشور هالند درافغانستان ملاقات کرد .

درین ملاقات نخست سفیر کشور هالند. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۴:۴۲
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 11 قوس

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات محاکم مرکز وولایات کشور طی ربع دوم سالجاری. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۳:۳۱
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام. . .

بازگشت به اخبار