خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۷حمل‌ سال ۱۴۰۰

humaira
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۵:۱۸
شورایعالی

شورای عالی ستره محکمه  قبل از ظهرامروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به تاسی از جزء 7 ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، طرزالعمل ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی قوه قضائیه را که به منظور تنظیم امور مربوط به ارزیابی اجراات کارکنان تدوین گردیده بود ، در شش فصل و بیست وچهار ماده پس ا ز تصحیحات و تکمیلات لازم تصویب کرد .

همچنان متکی به حکم  فقره نهم ماده  (6) و ماده 16 مقرره تعلیمات قضایی ، رهنمود دروس عملی ستاژ قضا یی که درآن مکلفیت های ستاژیران  و مسئولین محاکم مربوط درمرکز وولایات و جداول مربوط به انتظام دروس عملی مشخص گردیده ،  تصویب و به آغاز دروس عملی ستاژ ازتاریخ (25) حمل هدایت داد .

بعداً درحالیکه  معین محترم  وزارت عدلیه ، څارنوالان قضایای دولت ، نماینده گان ادارات  موکل و اطراف قضایا حضور داشتند ، سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت برعلیه فیصله های نهایی درخصوص املاک مغصوبه دولتی مورد رسیده گی قرارگرفته ودرمورد هریک ازتقاضا ها در روشنایی شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تصامیم مقتضی اتخاذ وتجویز شد تادر خصوص یک تقاضا نماینده گان باصلاحیت وزارت معارف ،  پشتنی با نک و اداره قضایای دولت در جلسه بعدی حضور یابند .

در ادامه جلسه درمورد استهدائیه وزارت صحت عامه دررابطه به توضیح و تفسیر ماده 640 و فقره 2 ماده 102 کود جزا مبنی بر اجراات در قبال معاینات طب عدلی ،  استهدائیه محکمه استیناف کابل بارتباط سمت دهی اجراات در قبـال یک جایداد تحت  رهن بانک و استهدائیه محکمه استیناف غزنی درموردچگونی دوران یک دعوی تفریق به سبب عیب بعدا زترتیب طلاق خط  ، درپرتو احکام قوانین نا فذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

برعلاوه رسیده گی  به یک درخواست تبدیلی محکمه  مدنی و پیشنهاد مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجنداء بود که  درهر مورد تصامیم لازم گرفته شد و نیز بنابر تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به (32) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کندز ، خوست ، ارزگان ،پکتیا و سمنگان تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۱
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات ۱۸ ثور

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرامروز با اقای هیریک پوتزیک رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آورد .

آقای پوتزیک نخست نخست رئیس پروژه  درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنی بر تهیه ، تدارک و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۴۷
Background image

از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به. . .

بازگشت به اخبار