خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

alisina
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
14

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد ارزیابی قرار داد. مفتشین قضایی  طی سال گذشه (34) بار تفتیش عادی و (78) بار تفتیش اقتضایی را نسبت به کار وفعالیت محاکم مرکز وولایات انجام داده ودر ضمن ازچگونگی تطبیق (6174)فیصله قطعی و نهایی محاکم تفتیش و نیز با رعایت مصوبه شورای عالی ستره محکمه به (23) مورد شکایات اصحاب دعاوی رسیده گی به عمل اورده اند .

مفتشین قضایی درخصوص (511) موردخلا و نارسایی های کاری  به محاکم مربوط توصیه ورهنمایی قانونی نموده و گزارش انعده از تخطی های وظیفوی را که محاکماتی ویا تادیبی تشخیص گردیده ، به اجراات قانونی محول ساخته اند .

شورا بعداً روی استهداات واصله ازمراجع قضایی در خصوص چگونگی پرداخت اکرامیه به کارمند متوفای تحت اتهام ،  اشکال در تنفیذ یک فیصله مدنی مبنی بر قلع و قمع ،  نحوه اخذ محصول از ثبت عرایض تجدید نظر و ظهور شخص ثالت  در یک دعوی مدنی بعداز صدور فیصله استینافی غور نموده و درهرمورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی بعمل اورده است .

برعلاوه ، رسیده گی به (4)  تقاضای تجدید نظر ، (7) درخواست تبدیلی محکمه  در قضایای جزایی و مدنی  و (26) مورد پیشنهاد مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ و نیز بنابر پیشنهاد لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به (50) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات جوزجان ،  دایکندی ، غزنی ، خوست ، پکتیکا ، کندز ، پکتیا ، فاریاب ، زابل ، بلخ و سمنگان تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۱
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات ۱۸ ثور

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرامروز با اقای هیریک پوتزیک رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آورد .

آقای پوتزیک نخست نخست رئیس پروژه  درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنی بر تهیه ، تدارک و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۴۷
Background image

از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به. . .

بازگشت به اخبار