خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴حمل‌ سال ۱۴۰۰

humaira
شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۴:۲۳
شورایعالی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرامروز شنبه چهاردهم حمل تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به تاسی ازجزء 7 ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، طرح مقرره حقوق وامتیازات کادر قضایی را که بخشی ازآن دریکی ازجلسات قبلی مورد غور قرارگرفته بود ، تحت بحث قرارداده  و هدایت داد تا به منظورغنامندی بهتر و رعایت ابعاد مختلف ان  جهت نظرخواهی به محاکم استیناف ولایات کشور ارسال  گردد.

بعداً طبق اجنداء برخی از تخلفات قضایی موردغور قرارگرفته ، و به چهارتن از قضات محاکم  استیناف ولایات بدخشان ،  کندز و بامیان که تخطی وظیفوی انها به اثر تفتیش های عادی و اقتضایی تثبیت گردیده بود ، مطابق به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز شد .

به همین ترتیب درجلسه شورای عالی ستره محکمه یکعده از تقاضا های تبدیلی محاکم جزایی نیزمورد غور قرارگرفته و همچنان  بنابه تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی صلا حیت رسیده گی به (۱۰۷) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات پکتیکا ، فراه ، سمنگان ، هرات ، بلخ ، سرپل ، غزنی ،  هلمند ، فاریاب ،  جوزجان ، نیمروز ، بدخشان ، کنرها ، دایکندی ، بغلان و کندهار تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۱
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات ۱۸ ثور

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرامروز با اقای هیریک پوتزیک رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آورد .

آقای پوتزیک نخست نخست رئیس پروژه  درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنی بر تهیه ، تدارک و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۴۷
Background image

از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به. . .

بازگشت به اخبار