خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه  11 جوزا

humaira
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۱ - ۱۲:۳۱
shora

 

شورا نخست روی انتظام بهتر اجراات اداری محاکم مدنی کشور بحث نموده و در مطابقت به احکام مواد37-38 و 39 قانون اصول محاکمات مدنی  به محاکم مذکور هدایت داد تا  با استفاده از دفاتر پیش بینی شده  قانونی و متناسب به خصوصیات کاری  هر محکمه  و نیز با توجه به سایر مکلفیتهایی که توسط  مقررات ، لوایح و طرز العملهای تصویب شده شورای عالی به انها متوجه گردیده ، در قسمت انسجام هرچی بیشتر اجرات اداری دقت نمایند تا سهولت وسرعت دراجراات  تامین وتضمین گردد .

بعداً طبق اجنداء درحالیکه  حارنپوه دوکتورغلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی حارنوالی و حارنوالان مربوط ، اقارب ووکلای محکومین جزایی حضور داشتند  ، ده درخواست تجدید نظرجزایی در موارد پول شویی ، سرقت ، قا چاق مواد مخدر ، فساد اداری ، قتل ، فریبکاری و تجاوز جنسی  درپرتو شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

همچنان  تبدیلی محکمه یک قضیه جزایی نیز جزءاجندا بود که درمورد تصمیم  لازم گرفته شد .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۵:۱۱
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 29 اسد

شورا عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 29 اسد 1398 تحت ریاست قانونپـوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست صدمین. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۵:۲
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 15 اسد

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 15 اسد 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

ش. . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۴:۳۸
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 12 اسد

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 12 اسد 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا. . .

بازگشت به اخبار