خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه  11 جوزا

humaira
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۱ - ۱۲:۳۱
shora

 

شورا نخست روی انتظام بهتر اجراات اداری محاکم مدنی کشور بحث نموده و در مطابقت به احکام مواد37-38 و 39 قانون اصول محاکمات مدنی  به محاکم مذکور هدایت داد تا  با استفاده از دفاتر پیش بینی شده  قانونی و متناسب به خصوصیات کاری  هر محکمه  و نیز با توجه به سایر مکلفیتهایی که توسط  مقررات ، لوایح و طرز العملهای تصویب شده شورای عالی به انها متوجه گردیده ، در قسمت انسجام هرچی بیشتر اجرات اداری دقت نمایند تا سهولت وسرعت دراجراات  تامین وتضمین گردد .

بعداً طبق اجنداء درحالیکه  حارنپوه دوکتورغلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی حارنوالی و حارنوالان مربوط ، اقارب ووکلای محکومین جزایی حضور داشتند  ، ده درخواست تجدید نظرجزایی در موارد پول شویی ، سرقت ، قا چاق مواد مخدر ، فساد اداری ، قتل ، فریبکاری و تجاوز جنسی  درپرتو شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

همچنان  تبدیلی محکمه یک قضیه جزایی نیز جزءاجندا بود که درمورد تصمیم  لازم گرفته شد .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۲:۳۴
Background image

ملاقات سرپرست ستره محکمه با هماهنگ کننده بخش حاکمیت قانون لوی ځارنوالی و وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا

 

قضاوتپوه محمد زمان سنگری سرپرست ستره محکمه بعد از ظهر سه شنبه 28 جوزا 1398 به آقای مارک مهارک همآهنگ کننده بخش حاکمیت قانون لوی ځارنوالی ووزارت عدلیه ایا لات متحده امریکا در حالیکه. . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۵:۲۶
Background image

متن بیانیه کنفرانس(عدالت باز و نقش مردم در نهادهای عدلی - قضایی)

جلالتماب محترم معاون صاحب دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، عالیجنابان مرستیال لوی څارنوال جناب جلال صاحب، وزرای محترم امور داخله و عدلیه، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان،. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۱ - ۱۵:۳۱
Background image

گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 21 جوزا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

بازگشت به اخبار