خبرشورای عالی ستره محکمه 11 سنبله سال 1399

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۵:۱۳
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 11 سنبله 1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست دوکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ،  درموردختم آزمون تقریری سی و یکمین دور ستاژ قضایی گزارش ارائه کرد. بر بنیاد گزارش ، درین پروسه به تعداد (603) تن شامل ذکور واناث که بر اساس بلند ترین نمره تحریری نتایج امتحان کانکور عمومی شارت لست گردیده بودند ،  اشتراک داشتند و جریان امتحان توسط کمیته نظارت متشکل از نماینده گان با صلاحیت  ادارات دولتی و نهاد های ملی و بین المللی نظارت گردید . قرار است  تعداد مورد نیاز ازمیان  آنان با درنظرداشت بلند ترین نمره بارعایت طرز العمل مربوط به دور سی و یکم ستاژ قضایی جذب گردند .

شورای عالی بااستماع گزارش درمورد انتظام امور ،  اعلان نتایج و مطالعه اقدامات بعدی  درخصوص برگزاری این دور ستاژ هدایت مقتضی صادر کرد .

بعداً استهداات واصله از دیوان تجارتی ستره محکمه و محاکم استیناف ولایات کابل و بدخشان پیرامون موارد مرتبط به تقاضا های تجدید نظرخواهی صغار در قضایای مدنی و تجارتی بدون نظرداشت میعاد ، تشخیص محکمه ذیصلاح تعیین سرپرستی صغار و تقاضای عدم فروش یک جایداد تحت تضمین بانک و پیشنهاد حصول قرضه ازمنافع جایداد مذکور تحت غور قرارگرفته و درهر مورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی بعمل امد .

درادامه جلسه یکعده از درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده  گی به سیزده  قضیه جزایی به  محاکم استیناف ولایات نیمروز ولغمان تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۵:۴۵
Background image

ملاقات قاضی القضات با سفیرجدید کشور هالند درافغانستان

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر چهارشنبه 12 قوس 1399 با خانم سیسیلیا ویجرس سفیرجدید کشور هالند درافغانستان ملاقات کرد .

درین ملاقات نخست سفیر کشور هالند. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۴:۴۲
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 11 قوس

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات محاکم مرکز وولایات کشور طی ربع دوم سالجاری. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۳:۳۱
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام. . .

بازگشت به اخبار