خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
شورا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به هدف تکمیل کادر های قضایی اذعان داشت که ستره محکمه همواره بادرنظرداشت  حکم ماده 81 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و بارعایت مصوبات متعدد شورا یعالی که بخاطر انتظام هرچی بیشتر امور ستاژ قضا و تامین شفافیت صدور یافته اند ،  پروسه جذب ستاژیران به دوره های مختلف را با توجه به نیازمندیهای عینی و بادرک ازشرایط امنیتی کشور رویدست گرفته است ، درهمین راستا به منظور اغاز سی و یکمین دور ستاژ قضایی ، امتحان کانکور از (9520) متقاضی ستاژ مشمول فارغین پوهنحی های حقوق ، شرعیات ومدارس عالی دینی کشور که درمیان آنها 1820 تن از قشر اناث نیز شامل بودند و ثبت نام انها از طریق آنلاین صورت گرفته بود ، طبق مقرره ستاژ قضایی و طرزالعمل پذیریش از طریق مرکز ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی اخذ و درنهایت بر اساس بلند ترین نمره به تعداد (600) تن واجد شرایط اخذ امتحان تقریری شناخته شدند و کار تهیه سوالات امتحان تقریری از طریق کمیته نظارت ستاژ  متشکل از نماینده گان ریاست عمومی اداره امور ، کمیسیون های عدلی و قضایی مجلسین شورای ملی ، وزارت عدلیه ، لوی حارنوالی ، کمیسیون های مستقل اصلاحات اداری و حقوق بشر،  اد اره ملی امتحانات ، اکادیمی علوم ، پوهنحی های شرعیات و حقوق ، دیده بان شفافیت ، انجمن مستقل و کلای مدافع ، اتحادیه حقوق دانان و نماینده گان برخی از سفارت ها و نهاد های خارجی اغاز گردید ولی متاسفانه  پروسه بدلیل شیوع ویروس کوید 19 به تاخیر گرائیده  که انشاء الله با بهبود وضعیت و بارعایت اهتمامات لازمه صحی اخذ امتحان تقریری از واجدین شرایط اغاز میگردد .

شورا درادامه جلسه  چهار تقاضای تجدید نظر مدنی شخص بر علیه شخص را با حضور اطراف قضایا مورد غور قرارداده و در قبال مطالبات مطروحه آنها درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصو ل محاکمات مدنی تصامیم مقتضی اتخاذ نمود .

برعلاوه برخی از دوسیه های جزایی طبق احکام قانون اجراات جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به 24 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات  فاریاب ، غزنی ،  فراه ، کاپیسا و بدخشان  تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۱
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات ۱۸ ثور

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرامروز با اقای هیریک پوتزیک رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آورد .

آقای پوتزیک نخست نخست رئیس پروژه  درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنی بر تهیه ، تدارک و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۴۷
Background image

از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به. . .

بازگشت به اخبار