اطلاعیه ستره محکمه

alisina
اطلاعیه

به اطلاع آنعده فارغین پوهنحی های شرعیات ، حقوق وفارغان صنف چهاردهم  مدارس رسمی دینی داخل کشور که علاقه مند شمولیت درامتحان کانکور ستاژ قضایی باشند رسانیده میشود که ثبت نام بتاریخ 20/11/1397 ازطریق آنلاین و حضوری آغاز والی 20/12/1397 ادامه می یابد .

متقاضیان می توانند ازطریق سایت ستره محکمه فورم ثبت نام را به شکل آنلاین خانه پوری نموده ثبت نام شوند .

متقاضیان هنگام ثبت نام نکات ذیل را رعایت نمایند :

  1. سن متقاضی از21سال کم واز 30 سال  بیشتر نباشد .
  2. برای ثبت نام آنلاین ویا حضوری ، داشتن ایمیل ادرس  غرض دریافت کارت شمولیت امتحان حتمی است .
  3. اسکن تذکره تابعیت ، اسناد  تعلیمی ویا تحصیلی همراه با ترانسکرپت  نمرات ( صنف 14 مدارس دینی ، لیسانس ، ماستری و دکترا ) به فارمت PDF
  4. عکس 3در4 که درشش ماه اخیر بدون فوتو شاپ گرفته شده باشد به فارمت Jpg.
  5. متقاضی دارای سند تحصیلی ماستری و دوکتورا ملزم به ارایه سند لیسانس مرتبط  به رشته حقوق وشرعیات میباشد .
  6. جهت سهولت ، ثبت نام به گونه آنلاین صورت گرفته ، درصورت مراجعه حضوری به مقر ریاست تعلیمات قضائی ، متقاضیان باید اصل وکاپی تذکره تابعیت و اسناد تعلیمی خویش را باخود داشته باشند .
  7. بعد ازثبت نام درست ، بشکل انلاین و یا حضوری یک پیام تاییدی ثبت نام موفقانه به ایمیل آدرس متقاضی ارسال و بعد از ارزیابی اسناد درصورتیکه متقاضی واجد شرایط باشد، کارت شمولیت درامتحان کانکوربه ایمیل آدرس وی ارسال می گردد .  متقاضی مکلف است کارت را بشکل رنگه پرنت نموده در روز امتحان باخود داشته  باشد .
  8. درصورتیکه متقاضی معلومات غیرواقعی و اسناد تزویری را درج فورم نموده باشد ، به ارگانهای عدلی وقضائی معرفی میشود .

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ - ۱۴:۲۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

به اطلاع تمام شرکت های آفر گیرنده رسانیده میشودکه تمدید میعاد تسلیمی آفرها تدارک(30) قلم روغنیات و فلترباب ضرورت وسایط ستره محکمه برای سال مالی 1399 که قراربود به تاریخ 9/1/1399 درمقرستره محکمه دایر . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۲:۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد پروژه ترمیم تعمیر ریاست محکمه استیناف ولایت لغمان را به شرکت محترم ( خواجه . . .

بازگشت به اطلاعیه ها