اطلاعیه ستاژ قضائی

alisina
11111

به اطلاع کامیابان تحریری دور سی ویکم ستاژ قضایی رسانیده می شود که:

طبق جدول واجدین شرایط امتحان تقریری کامیابان کانکور دور 31 ستاژ قضایی که از طریق سایت ستره محکمه در اخیر اعلان هذا نشر شده است، هر پنجاه نفر به اساس تقسیم اوقات تعیین شده جهت ارزیابی ابتدائی اسناد و اخذ امتحان تقریری از ساعت ۸ صبح با اصل اسناد ذیل به مقر ستره محکمه حاضر باشند تا اسناد شان ارزیابی ابتدائی گردیده وبه تاریخ های معینه از نزد شان امتحان اخذ گردد:

- تذکره تابعیت.

- اسناد تعلیمی و یا تحصیلی.

- اشتراک کنندۀ  که دارای سند تحصیلی فوق لیسانس بوده، ملزم به ارایه سند لیسانس   مرتبط به رشته حقوق و شرعیات می باشد.

- کسانیکه تجربۀ کاری در نهاد های عدلی وقضایی دارند تأییدی تجربۀ کاری از ادارۀ مربوطه خویش را باید با خود داشته باشند.

 

تقسیم اوقات ارزیابی اسناد و اخذ امتحان تقریری

شماره

شماره جدول کانکور

تاریخ حضور جهت ارزیابی اسناد

تاریخ اخذ امتحان

1

از شماره اول الی پنجاهم

سه شنبه 14/۵/۱۳۹۹

چهارشنبه 15/۵/۱۳۹۹

2

از شماره 51 الی 100

چهارشنبه 15/۵/۱۳۹۹

پنج شنبه 16/۵/۱۳۹۹

3

از شماره 101 الی 150

پنج شنبه 16/۵/۱۳۹۹

شنبه 18/۵/۱۳۹۹

4

از شماره 151 الی 200

شنبه 18/۵/۱۳۹۹

یک شنبه 19/۵/۱۳۹۹

5

از شماره 201 الی 250

یک شنبه 19/۵/۱۳۹۹

دوشنبه20/۵/۱۳۹۹

6

از شماره 251 الی 300

دوشنبه20/۵/۱۳۹۹

سه شنبه 21/۵/۱۳۹۹

7

از شماره 301 الی 350

سه شنبه 21/۵/۱۳۹۹

چهارشنبه 22/۵/۱۳۹۹

8

از شماره 351 الی 400

چهارشنبه 22/۵/۱۳۹۹

پنج شنبه 23/۵/۱۳۹۹

9

از شماره 401 الی 450

پنج شنبه 23/۵/۱۳۹۹

شنبه25/۵/۱۳۹۹

10

از شماره 451 الی 500

شنبه25/۵/۱۳۹۹

یک شنبه 26/۵/۱۳۹۹

11

از شماره 501 الی 550

یک شنبه 26/۵/۱۳۹۹

دوشنبه 27/۵/۱۳۹۹

12

از شماره 551 الی 603 

دوشنبه 27/۵/۱۳۹۹

چهارشنبه 29/۵/۱۳۹۹

 

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

1

L01056407

روحینا

نوراحمد

نیازی

حاجی نظرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

2

L01054863

رینا

عبدالناصر

نیک فام

عنایت الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

3

L01058758

حبیب الرحمن

حاجی ابراهیم

آرمان

کوچی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

4

L01056408

ساجینا

فقیراحمد

فایقی

غلام غوث

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

5

L01059422

عبدالرقیب

عبدالعلی

خطیبی

عبدالحی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

6

L01054613

پریسا

فراح الدین

کاتبی

جلال الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

7

L01068469

وزیراحمد

نثاراحمد

حلیمی

محمدحلیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

8

L01067500

کبیر

محمدبصیر

آریائی

محمدوزیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

9

L01067155

اسدالله

خان محمد

رضایی

محمدانور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

10

L01060921

عبدالصبور

عبدالغفور

یختیار

عبدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

11

L01065282

جنید الله

مولوی معراج الدین

فرهمند

سعید بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

12

L01065429

نعمت الله

محمداکبر

اکبری

حسین علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

13

L01059756

عبدالطیف

خان محمد

نبیل

ابوبکر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

14

L01055025

فاطمه

خواجه امین الله

احراری

خواجه عبدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

15

L01067502

حمیدالله

خیرالله

خیرخواه

جوره

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

16

L01064616

محمدداود

نعمت الله

افکار

عبدالله جان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

17

L01068327

فیروزاحمد

غلام محمد

فروتن

غلام حیدر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

18

L01055228

نوریه

محمدیونس

یعقوبی

محمدیوسف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

19

L01055583

زلیخا

جمعه گل

فقیری

شهنواز

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

20

L01054608

فائزه

نوراحمد

محمدی

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

21

L01056497

حلیمه

محمودبیگ

بیگ

محمدبیگ

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

22

L01058207

وحیداحمد

وکیل احمد

حسنیار

محمدغوث

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

23

L01056946

فرزاد

عبدالقدیر

وحدت

عبدالرحیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

24

L01058977

فیصل

عبدالشکور

غفوری

عبدالغفور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

25

L01054745

نائله

بسم الله

بسمل

عبدالخالق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

26

L01055230

ملالی

نعمت الله

صواب

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

27

L01065295

طاهر

حسین بخش

شریعتی

غلام حسن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

28

L01054333

خاطره

محمدنعیم

نعیمی

محمدابراهیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

29

L01056450

فردوس

سیدعلم

پویا

سیدانسان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

30

L01059740

عبدالواسع

عبدالمجید

حقدوست

حاجی عبدالصمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

31

L01065267

عبدالکبیر

عبدالبصیر

احمدی

فقیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

32

L01061417

فضل احمد

صبغت الله

خطیبی

عبدالفتاح

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

33

L01057113

عبدالهادی

میرزامحمد

مجاهد

محمدرحمن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

34

L01060924

خلیل احمد

خان محمد

جهانی

مردان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

35

L01054809

نوشین

خال محمد

راعی

بابه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

36

L01054274

آرزو

عبدالقیوم

محمدی

عبدال محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

37

L01056324

محمدجمشید

بصیراحمد

محمدی

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

38

L01067517

محمدصادق

محمدحسن

فصیحی

امام علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

39

L01054563

فریحه

سیدمحمود

صاحب زاده

سیدداوود

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

40

L01059917

عبدالسلام

محمدغوث

محسنی

محمداکرم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

41

L01055183

لیدا

عتیق الله

شفاف

محمدجمعه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

42

L01067501

هارون

میراحمد

میرزاد

حاجی میراعلی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

43

L01067177

بسم الله

عبدالوهاب

بسیم

سیدرحمن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

44

L01054437

فرزانه

محمدصالح

طاهری

سیف الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

45

L01057562

خواجه نصرالله

محمدرفیع

طیب

میرشاه طیب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

46

L01055084

ناهید

عبدالعزیز

ابراهیمی

عبدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

47

L01055736

شبانه

عبدالخالق

رحمانی

ولی محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

48

L01054760

مرسل

سردارآقا

فقیری

عبدالصمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

49

L01061473

رحمت الله

حاجی عبدالواحد

ظاهری

عبدالظاهر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

50

L01054872

مژگان

عبدالستار

فضلی

فضل احمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

51

L01055652

تارا

عبدالله

عظیمی

محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

52

L01059709

فروتن

عبدالله

سروری

محمدسرور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

53

L01054921

جمیله

عبدالباقی

حسینی

محمدحسین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

54

L01061179

محمدامیر

محمدرحیم

طغیان

ابراهیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

55

L01066791

سلطان احمد

اولیا

نائب

دوست محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

56

L01055498

سمیه

محموداحمدی

احمدی

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

57

L01054869

افسانه

وزیراحمد

نوری

بازمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

58

L01061449

عبدالعزیز

حاجی شیرگل

حکیمی

عبدالحکیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

59

L01059448

عبدالاحمد

خواجه نظرمحمد

جاوید

عیدمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

60

L01066722

رحمت الله

دولت خدا

یوسفی

علی شیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

61

L01061638

نظیف الله

عبدالخلیل

خلیزاد

عبدالجلیل

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

62

L01055815

شیرشاه

نادرشاه

محمودی

محمودشاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

63

L01061228

نصیراحمد

قربانعلی

فقیرزاده

فقیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

64

L01055110

وژمه

احمدجی

الکوزی

عبدالحی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

65

L01054887

غزال

غلام مودود

پویا

غلام فاروق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

66

L01058914

عبدالخالق

عبدالروف

عزیزی

عبدالعزیز

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

67

L01054855

فرحناز

حاجی احمدجان

منصوری

محمدیوسف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

68

L01054763

اسما

عبدالصادق

فیاض

فیض محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

69

L01060990

فیروزاحمد

غلام نبی

کریمی

تیمورشاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

70

L01054337

بهشته

عاشق الله

علی خیل

جان محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

71

L01055981

عبدالرازق

عبدالظاهر

راشد

عبدالشکور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

72

L01061201

جاوید

عبدالله

انوری

سراج الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

73

L01068354

عارف شاه

محمدشاه خان

پوپل

حاجی احمدشاه خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

74

L01061411

عتیق الله

ذبیح الله

خطیبی

محمدعیسی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

75

L01060876

میراحمد

محمداسماعیل

سیاس عثمانی

محمدابراهیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

76

L01054491

آرزو

شیرمحمد

شیرزی

ذاکرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

77

L01067503

وزیراحمد

خال محمد

احمدی

عاشورمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

78

L01065663

شجاع الدین

ایام الدین

علی زاده

گل علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

79

L01057602

محمدعثمان

غلام حیدر

حیدری

رحمت بیک

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

80

L01056830

مریم

سیدپادشاه

رسولی

سیدظهور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

81

L01059268

شیرمحمد

عزیزالرحمن

رحمانی

محمدموسی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

82

L01055780

نیلاب

غلام ربانی

ظریفی

عبدالشکور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

83

L01054788

روح افزا

محمدسمیع

راشدی

وکیل محمدامین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

84

L01057150

نصرت الله

محمدشریف

زرین

حاجی احمدجان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

85

L01063954

صبغت الله

عبدالاحمد

سیغانی

سیدمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

86

L01060546

عبدالواسع

شیرگل

صافی

پاینده

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

87

L01068485

محمدقاسم

زاغی

تیموری

ابوبکر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

88

L01064676

محمدامین

محمدعلی

حسینی

حسین بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

89

L01067813

فرهاد

عبدالحکیم

علیزاده

محمدرحیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

90

L01054317

بی بی آمنه

محمداسلام

اسلامی

میرعالم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

91

L01055081

لیلا

محمدعثمان

اریب

میرزامحمدعمر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

92

L01054425

فاطمه

عبدالله

علی خیل

محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

93

L01056943

الله داد

محمدنور

ابراهیمی

الله نور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

94

L01065981

عبدالرحمن

حاجی عبدالناصر

نصرت

حاجی محمدنصیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

95

L01057888

فضل الرحیم

حبیب الرحمن

فقیهی

سراج الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

96

L01060141

عبدالمتین

خان محمد

امیری

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

97

L01061389

علی احمد

سلطان احمد

احمدی

گل احمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

98

L01068227

مصطفی

عبدالقیوم

0

محمدایوب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

99

L01068219

عبدالله

جمعه

0

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

100

L01057685

فتح الله

محمدصابر

صابری

عبدالشکور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

101

L01060761

عبدالصمد

خیرمحمد

نوری

نورمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

102

L01059815

روح الله

محمدکبیر

یوسفی

محمداسماعیل

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

103

L01055222

رضوانه

عبدالحسیب

احدی

عبدالاحد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

104

L01056547

ذبیح الله

خیرالله

خردمند

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

105

L01054229

فریما

غلام حضرت

حیدری

غلام فاروق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

106

L01068479

وحید

فیض محمد

صدیقی

محمدصدیق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

107

L01055229

فردینا

عبدالحق

حسینی

محمدحسین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

108

L01056993

عبدالاحمد

نثاراحمد

اسد

نوراحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

109

L01067647

سنگرمحمد

حاجی محمد

بهروز

پیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

110

L01054457

مسعوده

حبیب الله

خطیبی

عبدالفتاح

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

111

L01060679

رحم الدین

عبدالرحیم

حبیب زی

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

112

L01060253

عبدالستار

عبدالقادر

دانشیار

نورمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

113

L01065693

عتیق الله

سیدمحمد

معصومی

عبدالغفور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

114

L01057166

رامش

غلام رسول

رسولیار

احمدعلی خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

115

L01054165

هاجره

محمدعارف1

امین

حمیدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

116

L01060083

سیدهاشم

حاجی نورمحمد

هاشمی

گل محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

117

L01056883

حیدر

محمدابراهیم

یعقوبی

یعقوب علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

118

L01057964

محمدایوب

عبدالقیوم

قیومی

عبدالغنی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

119

L01068404

خان جان

طوره

خانزاده

خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

120

L01056077

تهمینه

عبدالله

کیانی

محمدهاشم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

121

L01055226

حسنا

خلیل الرحمن

وحیدی

عبدالخالق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

122

L01057516

احمدشاه

محمدنذیر

نظری

حضرت بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

123

L01058313

محمدعابد

عبدالخالق

صدیقی

میرامام

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

124

L01057899

مصطفی

درویش احمد

حبیبی

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

125

L01055741

رابعه

عبدالله

پوپلزی

حاجی غلام دستگیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

126

L01056295

رقیه

غلام فاروق

منیر

رمضان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

127

L01056671

مرسل

محمدقسیم

عزیزی

عبدالطیف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

128

L01065816

احمدشاه

شیرمحمد

قاسمی

محمدقاسم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

129

L01061652

جمال

امیرالرحمن

دهزاد

عبدالسلام

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

130

L01058262

عبدالحق

شمس الحق

رحیمی

الله بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

131

L01054798

ریزه گل

محمدرنگین

اسحاقزی

کمال الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

132

L01054880

لاله

عبدالصمد

رئوفی خیرخواه

جان محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

133

L01067221

احمدشاکر

نقیب الرحمن

مقتدر

محمددین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

134

L01056659

مرسل

شاه محمود

صادقی

عبدالروف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

135

L01058168

رحمت الله

بسم الله

مبارز

محمد اکبرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

136

L01060918

محمدصادق

فیض محمد

سنجر

قلچ بای

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

137

L01067672

عبدالبشیر

عبدالاکبر

صالحی

محمدخطاب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

138

L01055017

سمیرا

احمد

قدرتی

ملامحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

139

L01065881

ذبیح الله

محمدالله

حبیب

محمدحبیب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

140

L01054325

مژگان

عبدالاحد

احمدی

شیراحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

141

L01054247

سومن

محمدیاسین

طاهری

محمدطاهر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

142

L01059916

عبادالله

بشیر

عبادی

برهان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

143

L01061422

شبیراحمد

شاه عبدالله

عثمانی

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

144

L01068451

سیدبرهان الدین

سیدنجم الدین

حسینی

سیدجمال الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

145

L01056124

آرزو

عبدالقدیر

عرب زاده

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

146

L01066500

بشیراحمد

شیراحمد

بشیر

نوراحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

147

L01058001

حمیدالله

حسین علی

مصدق

محمدامیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

148

L01064459

نعمت الله

عبدالمجید

حمیدی

عبدالحمید

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

149

L01059430

سیداحمد

سیدعمر

سادات

سیداحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

150

L01060055

محمدصمیم

محمدنسیم

وفا

حاجی محمدعمر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

151

L01057171

خداداد

میرزاحسین

عزیزی

محمدشفیع

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

152

L01057317

سیداحسان

سیدامام الدین

اندرابی

سیدمقصود

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

153

L01066887

ذبیح الله

عبدالله

اندیشمند

ملا اسلم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

154

L01055036

معصومه

غلام جیلانی

سعادت

سعادت خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

155

L01054540

ناجیه

محمدخلیل

حافظی

حاجی عبدالحق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

156

L01059150

الیاس

جاوید

حمیدی

کندل

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

157

L01057365

سیدعبدالرحمن

سیدحبیب الله

عدالت

گدای

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

158

L01060647

شعیب

عبدالحق

نیازی

صفرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

159

L01056400

خلیل الله

محمدهاشیم

مهدوی

محمدتقی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

160

L01056999

سیدبصیر

محمداسماعیل

رحمتی

میرزاعبادالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

161

L01055245

ملکه

محمدنادر

سهاک

حاجی عبدالغفار

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

162

L01054549

سابحه

بریالی

مومن

مومن شاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

163

L01054873

زیبا

محمدهمایون

ناصری

محمدآجان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

164

L01063936

میراحمد

محمدعزیز

رسولی

ولیداد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

165

L01064226

محمدآغا

حبیب الله

عزیزی

علی والله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

166

L01058192

حمیدالله

غلام فاروق

حبیبی

محمدغوث

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

167

L01060542

محمدصابر

محمدظاهر

صابری

عزت الله بیک

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

168

L01055191

حسینا

گل نظیم

صافی

سیدآغا

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

169

L01054617

پریسا

غلام محمد

صالح

محمدصالح

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

170

L01061469

عبدالصبور

حاجی محمدظاهر

قیام

محمدحسن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

171

L01063925

حامد

حبیب الله

صالحی

غلام نبی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

172

L01063921

جمعه خان

محمدایوب

ناعم عظیمی

محمداعظم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

173

L01064456

عبدالحکیم

غلام حضرت

رحیمیار

محمدعلی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

174

L01068318

حیات الله

محمدحسن

مبارز

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

175

L01055102

زهرا

امان الدین

تیموری

غیاث الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

176

L01068089

احمدشاه

سیدمیرشاه

هاشمی

سیداحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

177

L01054634

عادله

عبدالمومن

قلندری

قلندرشاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

178

L01054953

سمیه

محمدرحیم

کریمی

عبدالکریم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

179

L01054251

سوما

مرزاخان

محمدی

شاه میرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

180

L01065397

محمدنذیر

محمدسمیع

رستمی

حاجی خیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

181

L01065340

انعام الله

مولوی عبدالهادی

نادم

مولوی محمد عارف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

182

L01060254

رحمت الله

عبدالجبار

صافی

الله میر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

183

L01054920

سونیتا

غلام حیدر

کریمی

حاجی دین محمد

(کامیاب در امتحان