اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
at

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری یک باب تعمیر دارای سه منزل 16 اطاق دفتری برای ریاست کنترول و مراقبت قضائی و ریاست دارالافتاء درساحه سبز موقعیت داشته و از امنیت بهتر برخوردارباشد ضرورت سال مالی 1399اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مال و اداری و سایت اداره تدارکات ملی (NPA) بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهرمورخ 10 قوس / 1398 به مدیریت عمومی تسهیل قراردادها واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارائه نمایند . آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد .

تضمین آفربصورت ( نقدی یا تضمین بانکی ) مبلغ ( 48000 ) چهل وهشت هزارافغانی بوده. وآفرگشائی ان بتاریخ 10/قوس / 1398 ساعت 10:15 قبل از ظهردر مقر ستره محکمه تدویرمیگردد .

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۱:۰
Background image

لست 6 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری 
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۰:۵۸
Background image

لست 5 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور بودجه انکشافی مرکز ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۰:۵۷
Background image

لست4 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور بودجه انکشافی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری

بازگشت به اطلاعیه ها