اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

alisina
1444

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی { اعمارسه باب تشناب برای ریاست محکمه استیناف ولایت کندز}اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی (NPA) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  00 :10 قبل از ظهر  مورخ 5 /جوزا/ 1400به مدیریت عمومی تدارکات  واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت { تضمین  بانکی } مبلغ { 16000 } شانزده هزار افغانی بوده، جلسه قبل از داوطلبی مورخ 26/ثور/1400 ساعت 10:00 و جلسه آفرگشایی مورخ 5/جوزا/  1400ساعت 10:30  قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی { اعمارسه باب تشناب برای ریاست محکمه استیناف ولایت کندز}اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۱۸
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی { اعمار تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی گلدره ولایت کابل }اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۵
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی {ترمیم تشناب های تعمیر چهار منزله ، ترمیم و پارتیشن تشناب های تعمیر دو منزله اداری مرکز ستره محکمه ج.ا.ا}ا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها