اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

alisina
1

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد { تدارک (79) قلم پرزه جات بشمول تایر و بطری ضرورت 13 نوع عراده جات ستره محکمه ج.ا.ا برای  سال مالی 1400} را با شرکت افغان خالد جیهون دارای جواز نمبر (69566) واقع شهر نو بین چهاراهی حاجی یعقوب و انصاری برج شهرنو منزل 3 اپارتمان 4 مرکز کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (1784170) یک میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و یکصدو هفتاد افغانی عقد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتواند اعتراض خویش را از تاریخ این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی { اعمارسه باب تشناب برای ریاست محکمه استیناف ولایت کندز}اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۱۸
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی { اعمار تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی گلدره ولایت کابل }اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۵
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی {ترمیم تشناب های تعمیر چهار منزله ، ترمیم و پارتیشن تشناب های تعمیر دو منزله اداری مرکز ستره محکمه ج.ا.ا}ا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها