اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

alisina
27

داوطلبی درخواست نرخگیری

( ترمیمات تعمیر ریاست تعلیمات قضائی) اشتراک نموده و نقل درخواست نرخگیری را از مدیریت عمومی تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخگیری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 7/حمل/1400 به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی { اعمارسه باب تشناب برای ریاست محکمه استیناف ولایت کندز}اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۱۸
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی { اعمار تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی گلدره ولایت کابل }اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۰:۵
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی {ترمیم تشناب های تعمیر چهار منزله ، ترمیم و پارتیشن تشناب های تعمیر دو منزله اداری مرکز ستره محکمه ج.ا.ا}ا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها