اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
اط

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک 32 قلم روغنیات و فلترباب برای وسایط مختلف النوع ستره محکمه برای سال مالی 1400 ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه با فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی ( NPA ) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:15 قبل از ظهر مورخ 24 قوس 1399 به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند . آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد . تضمین آفربصورت ( نقدی یا تضمینی بانکی ) مبلغ (120000 ) یک صدوبیست هزارافغانی بوده . و آفرگشائی آن بتاریخ 24 قوس 1399 ساعت 10:15 قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد . نوت : جلسه قبل از آفرگشاهی به تاریخ 12 قوس 1399 در آمریت تدارکات مقر ستره محکمه دایر میگردد

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۴:۱۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک 32 قلم روغنیات و فلترباب برای وسایط مختلف النوع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج ا.ا

به اطلاع عموم دواطلبان محترمیکه در بست های اداری ( پنجم و ششم ) ریاست عمومی مالی و اداری و منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا، قبلاً آنلاین ثبت نام و شامل شارت لست گردیده اند رسانیده میشود که ساعت 9 صبح روز . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۴:۴۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ترمیمات اطراف تعمیر و پیاده رو های ریاست تعلیمات قضائی به روش درخواست نرخگیری اشتراک نموده و نقل درخواست . . .

بازگشت به اطلاعیه ها