اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
اط

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک 32 قلم روغنیات و فلترباب برای وسایط مختلف النوع ستره محکمه برای سال مالی 1400 ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه با فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی ( NPA ) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:15 قبل از ظهر مورخ 24 قوس 1399 به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند . آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد . تضمین آفربصورت ( نقدی یا تضمینی بانکی ) مبلغ (120000 ) یک صدوبیست هزارافغانی بوده . و آفرگشائی آن بتاریخ 24 قوس 1399 ساعت 10:15 قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد . نوت : جلسه قبل از آفرگشاهی به تاریخ 12 قوس 1399 در آمریت تدارکات مقر ستره محکمه دایر میگردد

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۶:۷
Background image

نتیجه امتحان بست عضومسلکی دیتابس ریاست تکنالوژی معلوماتی ریاست عمومی مالی و اداری - ستره محکمه

برای مشاهده نتیجه امتحان بست انجنیر نرم افزار و انجنیر سخت افزار بالای فایل (نتیجه امتحان )  در قسمت پاین صفحه کلیک نمایید.

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۱:۲۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{ تدارک (44) قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع (لات اول) و (59) قلم رنگهای پرنتر مختلف النوع (لات دوم) برای . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۱۴
Background image

نتیجه امتحان تحریری بست های عضو مسلکی شبکه تلفن دیجیتل و PABX ریاست تکنالوژی معلوماتی ریاست عمومی مالی و اداری - ستره محکمه

برای مشاهده نتیجه امتحان بست انجنیر نرم افزار و انجنیر سخت افزار بالای فایل (نتیجه امتحان )  در قسمت پاین صفحه کلیک نمایید.

بازگشت به اطلاعیه ها