اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری

alisina
اطلاعیه

اداره تدارکات ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری ( ۱۳۰ ) قلم پرزه جات عراده جات بشمول تایر بطری ضرورت عراده جات ستره محکمه اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری بدست آورد ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته به مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها ارایه نمایند. تضمین آفربصورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی آن به تاریخ ۲۰ حمل ۱۳۹۸ در مقر ستره محکمه تدویرمیگردد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲۰
Background image

اطلاعیه ستره محکمه

به اطلاع آنعده فارغین پوهنحی های شرعیات ، حقوق وفارغان صنف چهاردهم  مدارس رسمی دینی داخل کشور که علاقه مند شمولیت درامتحان کانکور ستاژ قضایی باشند رسانیده میشود که ثبت نام بتاریخ 20/11 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ستره محکمه ج. ا.ا در نظر دارد، قرارداد 77 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع به شمول رنگ های پرنتر و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۴:۳۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری

اداره تدارکات ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری ( ۱۳۰ ) قلم پرزه جات عراده جات بشمول تایر بطری ضرورت عراده جات ستره محکمه اشتراک . . .

بازگشت به اطلاعیه ها