دخپرونو ریاست

دخپرونو ریاست دسترې محکمې له مسلکي ریاستونو څخه دی چې، چې خپلې  دندې دکاري استقامتونو اوخپرنیزې پالیسۍ په پام کې درلودلو له انحراف پرته پرمخ وړي . دا ریاست د نشراتي ، فرهنګي اوطباعتي څانګو په درلودلو سره شتوامکاناتو ته په کتنه د دې ارګان داړتیاوړ داخلې موادو چاپ  اوتکثیر ته اقدام کوي . کولای شو د دې ریاست کاري څانګی په لاندې ډول معرفي کړو :

په طباعتی اونشراتي برخه کې :

دقضاء مجله : دقضامجله په 1309 هجری لمریز کال کې تاسیس شوی اونشراتي پالیسۍ سره سم د سترې محکمې دعالی شورا دغونډو تصویبونه ، قضایي  ، سوداګریز، حقوقي ، فقهي ، جزایي مضامین ، دسترې محکمې متحد المالونه ، له اداري فساد  اونشه یې توکیو سره دمبارزې په ډګر کې له فعالیتونو څخه لنډه یادونه او دهیواد د مرکز اوولایتونو د محکمو داجراآتو رپوټ ، د محکمو داړتیاوړ قوانین اومقررې چې دقضایي  او اداري منسوبانو دمسلکي  پوهې  په لوړولو کې له خوراستر ارزښت ځینی برخمن دي ، خپروي د څیړونکو اولیکوالو مرسته چې  دنشراتي پالیسۍ سره سم د اړتیاوړ مضامینو په تهیه کولو کې همکاری کوي او هم دمجلي  دمسئوول مدیر، دلیکنې دپلاوي ، اډیتورانو ، مهتمم  اوکمپوزیتور فعالیت د یادونې  وړدی چې د لیکنې پلاوي دنظر له څرګندولو وروسته په میاشت کې یوځل چاپیږي .

دمیزان جریده : د سترې محکمې کاري څرګندویه خپرونه چې په 1384 ه ش کې یې په فعالیت پیل کړی او په هره میاشت کې یې درې ګڼی خپریږي اوموضوعات یې مشتمل دي دستری دعالي شورا دغونډو پورې داړیکمنو رپوټونو ، د سترې محکمې د رئیس د ملاقاتونو ، دعدلي او قضایې خدمتونو وړاندې کولو پرپروژې دڅارنې کمیټې د فعالیت د رپوټ ، دجمهور رئیس د فرمانونو ، د سترې محکمې  د دیوانونو داجراآتو د انعکاس ، دسترې محکمې  د اداری مجلس د تصویبونو ، قضایي  متحدالمالونو ، په مرکز اوولایتونو کې دعدلي او قضایي ادارو دهمغږۍ کمیسیونونو غونډو د تصمیمونو ، د قضایی ورکشاپونو پورې اړوندو رپوټونو ، دمحکمو دجزایي فیصلو ، د محکمو دقضایي پریکړو دنمونو ، د محکمو  دکاری رپوټونو ، د استیناف په محکمو کې د اداري او قضایي غونډو دانعکاس ، دعلني قضایي غونډو دجوړولو ، د استیناف محکمو د شکایتونو اوریدلو کمیسیونونو د فعالیت ، د آزادۍ دسلب دمحلاتو او ولسوالیو له ابتدائیه محکمو څخه د استیناف محکمود رئیسانو دلیدنې کتنی او نورو قضایي پیښو په خپرولو .

خبري بولتڼ ( د قضائیه ځواک خاصه خپرونه ) : د ادارې داصلاح  له اداري فساد سره د مبارزې او نشه یې توکیو جرمونو په ډګرونو کې دعامه خبرتیا او اړوندو مراجعو په موخه په پورتنیو مواردو کې د قضائیه ځواک د فعالیتونو دتوضیح په مقصد او دکاري روڼتیا په هکله یي د لومړی ځل لپاره  په 1389ه ش کال کې په فعالیت پیل کړی  او دقضا مجلې اومیزان جریدې ترڅنګ په انګلیسی ژبه په میاشت کې خپریږي .

همدارنګه دکمپیوتر ، فوتو کاپي ، ګستتنر بیلابیل امکانات او دصحافت مختلف ماشینونه د طباعتي مدیریت په واک کې دي اوهره ورځ له ځنډ پرته کاري بوختیاوې لري دشعباتو داړتیاوړ جدولونه اوبیلابیلې فورمې ګستتنر کیږي او هم ډیری اسناد او اوراق دظرفیت لوړولو دڅانګې اوقضایي تعلیماتو د درسي چپترونو په شمول د اړتیا سره سم فوتو کاپي کیږي  ، سربیره  پردې د مجلو اوورځپاڼو کلکسیونو نه اود سترې محکمې  دمسلکی شعبو وارد  شوي کتابونه صحافی کیږي او د ذاتیې ریاست دغوښتنې له امله دمنسوبینو د سوانحو د دوسیو دصحافت کار او همدارنګه دکتابتون دزړو کتابونو دترمیم اووقایي  کارترسره کیږي .

سربیره پردې دخپرونو ریاست دبیلابیلو مذهبي اوملی مناسبتونو  دمحفلونو دسازمان ورکولو مسئوولیت او په دې مناسبتونو دسترې محکمې  دمبارکۍ دکارتونو تهیه او بیلا بیلو مراجعو ته دهغو داستولو مسوولیت په غاړه لري او دقضایی سیمینارونو اوکنفرانسونو په جوړولو کې فعال رول لري اوعلاوتا ٌ عالي شورا دغونډې پورې اړیکمن خبرونه چې د ستری محکمې دفعالیتونو انعکاس وی او دجلالت مآب قاضی القضات او د ستري محکمې دمقاماتو دکاري ملاقانونو رپوټ  دټولیزو رسنیوله لاری دخپرولو لپاره د باختراطلاعاتی اژانس ته استوی .

په فرهنګي برخه کې :

دخپرونو ریاست فرهنګي آمریت دسترې محکمې دعالي شورا غونډې ، دسترې محکمې دمشرتابه او استیناف محکموترمینځ ویدیو کنفرانسونه  او دسترې محکمې د رئیس ملاقاتونه له لوړ پوړو مقاماتو سره ترپوښښ لاندې نیسي او همدارنګه تلویزیوني مرکې او( دقضایی معارف)  پروګرام په چوکاټ کې دمحکمو د رئیسانو او قاضیانو راډیویي پروګرامونه دخپرونو ریاست په ستډیوکې ثبت او ملي ټلویزیون او راډیو له لارې یې دخپرولو زمینه برابروي .

دقضا کتابتون :

دقضا کتابتون دقضائیه ځواک د ارزښتناکې خزاني په څیرلکه دنورو دولتي بنسټونو دروزګار دپیښو له څپیړو څخه لیرې نده پاتې  شوي او خورا ډیری خساري یې زغملې  دي دا کتابتون یو مهال دکتابونو دکمیت او کیفیت له لحاظ د پایتخت دخورا مهمو کتابتونونو په کتار کې ځای درلود او دټولو دپاملرنی مرکزؤ او دزرګونو ټوکوکتابونو په درلودلو سره دقضایي منسوبینو او نورو  مینه والو د اړتیا وو ځواب ورکوونکی ؤ او دلوستونکو تنده یی ماتوله خوسره له دې هم دم ګړۍ له شپږزره ټوکو څخه زیات علمي ، تحقیقی ، حقوقي اوفقهي کتابونه په واک کې لري د استفاده  کوونکو لپاره چمتو دې او داړوند طرزالعمل له مخې له مشترکینو سره مطلوب تعامل لري .

دخپرونو دویش په برخه کې :

پورتنۍ خپرونی او همدارنګه نور قضایي انتشارات بیلابیلو اوګڼ شمیر مراجعو ته که دسترې محکمې د ادارو  دننه  وي او یا بهرد ولایتونو  دمحکمو په شمول او همدارنګه ځینې قوانین اورسمي جریدې داړتیا سره سم په ډیر ژر وخت کی دهیواد محکمو ته د دې  ریاست د توزیع مدیریت په واسطه توزیع کیږي .