معرفی محترم قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه ج.ا.ا

قانونپوه سید محمد یوسف حلیم

رئیس ستره محکمه ج.ا.ا

                                              

 

اسم : سید یوسف

تخلص: "حلیم"

ولد: سید حسین

سال تولد : 1338  هـ ش (۱۹۵۹میلادی )

رتبه علمی :قانونپوه ( (Assistant Professor

محل تولد : ولایت ننگرهار

سال شمول در مکتب : 1343

سال فراغت از مکتب: 1355

سال شمول در پوهنتون کابل : 1356        

سال فراغت از پوهنتون  :  1359       

درجه تحصیل :

1- لیسانس حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل

2- ماستری در حقوق عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان.

سال شمول به وظیفه : 1364   

وظیفه فعلی : رئیس  ستره محکمه  ج.ا.ا

 وظایف و تجارب قبلی :

1 از سال 1364 الی 1367به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین جزایی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی (برای مدت 2 سال).

2-از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۹ به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری (برای مدت 5 سال).

3 از سال 1369 الی 1371 در بست رتبه (دوم) به حیث معاون دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی (برای مدت 2 سال).

4 از سال 1371 الی  1375  دربست رتبه (اول ) به حیث رئیس دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی، برای مدت 4 سال.

5- در سال  1376 الی 1378 در بست (فوق رتبه) به حیث معاون ریاست عمومی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی (برای مدت 1 سال).

6- در سال 1377 الی 1379  دربست رتبه (پنجم ) به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین حقوق بین الدول انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی (برای مدت 1 سال).

7- در سال 1379- الی 1381 مجددآ در بست (فوق رتبه) به حیث معاون انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی (برای مدت 3 سال).

8- در سال 1381الی 1388 در بست (مافوق رتبه) به حیث رئیس عمومی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی (برای مدت 8 سال).

9- درسال 138۹ الی 1390بحیث معین اداری وزارت عدلیه (برای مدت یک نیم سال) .

10- از سال 1390 الی اکنون به حیث معین مسلکی وزارت عدلیه (برای مدت 4 سال)

11- به اساس فرمان شماره ۴۸تاريخ ۵/۵/ ۱۳۹۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس ستره محکمه  .

در دورۀ ماموریت دوبار به اخذ تقدیرنامۀ درجه اول، دوبار به اخذ تقدیرنامۀ درجه دوم و سه بار به اخذ تقدیرنامه درجه سوم و تحسین نامه های متعدد نایل گردیده  و غرض ارتقای ظرفیت مسلکی و تبادله تجارب به کشورهای ایالات متحده امریکا، روسیه، ایتالیا، ترکیه، ایران، امارات متحده عربی، اطریش، بلجیم، تاجکستان، ازبکستان، سنگاپور، مالیزیا، هندوستان، اردن ، فرانسه، عربستان سعودی، چین، هالند، قطر، آلمان، افریقای جنوبی و تایلند سفرهای رسمی متعدد نموده است

آشنایی به زبانها :

- پښتو (تسلط کامل).

- دری (تسلط کامل).

انگلیسی (متوسط).

-