معرفی نامه آمر عمومی اداری قوه قضائیه - ستره محکمه

معرفی نامه آمر عمومی اداری قوه قضائیه

 

  سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه

محترم قضاوتپوه دگر جنرال نثار احمد مستشار ستره محکمه

                                                                                                                 

 

محترم قضاوتپوه دگر جنرال نثار احمد فرزند گل محمد در سال 1330 هـ ش در ولایت کابل متولد ، زادگاه پدری اش شهر گردیز ولایت پکتیا بوده تحصیلات ابتدائی و ثانوی را در شهر کابل به انجام رسانیده موصوف فارغ التحصیل رشته قضائی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میباشد:

در سال 1355 دور هشتم کورس ستاژ و مطالعات قضائی را موفقانه به پایان رسانیده بعد از منسلک شدن به سلک قضأ بحیث قاضی دیوان جزای ریاست محکمه عالی استیناف مرکزی وقت توظیف بعداً صفت رئیس دیوان مخدره آن محکمه را عهده دار بوده که بنابر ضرورت به کادرهای مسلکی در محاکم عسکری و ایجاد محاکم قوای مسلح از طریق ستره محکمه وقت بعد از تعدیل رتبه ملکی به نظامی به محاکم نظامی معرفی و مدتی بحیث قاضی در محاکم ابتدائیه و ریاست محکمه عالی قوای مسلح ایفای وظیفه  کرده و بعداً بصفت معاون اول محکمه عالی قوای مسلح توظیف و در سال 1370 هـ ش که با ایجاد سیستم واحد قضائی در کشور محاکم قوای مسلح به قوه قضائیه و ستره محکمه وقت تعلق گرفت موصوف بعد از اخذ رتبه برید جنرال به صفت رئیس دیوان جرایم وظیفوی افسران و خورد ضابطان مکتبی و در عین حال بحیث عضو شورایعالی ستره محکمه تقرر حاصل می نماید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی الی حکومت طالبان همچنان در همین بست باقیمانده و در سال 1375 به رتبه قضاوتپوه یا کادر درجه اول قضائی ارتقا نموده ، در حکومت طالبان به دیار هجرت رهسپار و با پیروزی حکومت موقت و برگشت بوطن مجدداً در همان وظیفه و پست قبلی در بست دگر جنرال بحیث عضو شورایعالی و رئیس دیوان جرایم وظیفوی افسران و خورد ضابطان مکتبی قوای مسلح تقرر حاصل میکند .

در سال 1382 بحیث مشاور ستره محکمه و بعداً در بست مقام عالی دولتی بحیث قاضی در دیوان عالی محاکمه قضات و تنازع صلاحیت ستره محکمه تعین و در سال 1383 برتبه دگر جنرال ترفیع نموده و در سال 1385 بحیث رئیس عمومی محاکم استیناف نظامی و در سال 1386 مدتی بحیث رئیس دیوان جرایم عساکر ستره محکمه و در سال 1387 در بست مافوق رتبه بحیث مستشار دیوان نظامی و امنیت عامه ستره محکمه تعین میگردد و از اوایل سال 1394 حسب لزوم دید مقام ستره محکمه بحیث سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه عز تقرر حاصل کرده است .

مذکور مدت 4 سال افتخار تدریس را در ریاست تعلیمات قضائی داشته ، در کنفرانس های رسمی در کشور های بوتان ، نیپال ، هانگانک و سریلانکا اشتراک و طی مدت وظیفه داری شان به اخذ یک تقدیر نامه درجه اول سه تقدیر نامه درجه دوم و مدال غازی میر بچه خان کوهدامنی مفتخر گردیده است .