معرفی نامه اعضای شورای عالی - ستره محکمه

معرفی نامه اعضای شورای عالی
محترم قضاوتپوه بهاالدين بها عضو ستره محكمه ورئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه
مدت خدمت ده سال

بهاءالدین بها فرزند غلام نبی درسال 1321 هجری خورشیدی مطابق 1942 میلادی درولایت هرات متولد گردیده، دیپلوم فراغتش رادر سال 1960 میلادی از دارالعلوم عربی کابل که درجامعه الازهر مصر حایز ارزش لیسانس بود حاصل و بعد از کسب تخصص درحقوق اسلام در سال 1964،بقیه تحصیلاتش را به سویه ماستر درحقوق جزاء درپوهنتون بلفورد ایا لات متحده امریکا به اتمام رسانید.

محترم بها ازسال 1343 هجری شمسی بدینطرف وظایف رسمی ذیل را ایفا کرده اند :

 • امر دفتر فتوای حقوقی و قانونی وزارت عدلیه 1965 میلادی
 • قاضی محکمه تجارتی ولایت کابل 1968- 1965 م
 • رئیس محکمه تجارتی هرات 1972-1967 م
 • رئیس دفتر دوکتور محمد موسی شفیق صدراعظم وقت 1973-1972م
 • رئیس دیوان تجارتی محکمه عالی استیناف 1977- 1973 م
 • رئیس دیوان تجارتی ولایت کندهار 1980-1977 م
 • استاد کورس ستاژ قضایی ستره محکمه 1989-1980 م
 • رئیس دیوان تجارتی ستره محکمه و عضو شورای عالی قضاء 1989-1980 م
 • رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات عدلی و قضایی 2005-2002م
 • مشاور حقوقی و عضو بورد امورعدلی و قضایی رئیس جمهور 2005-2006 م
 • عضو شورای عالی قضا ورئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه 2006 م

اشتراک درکنفرانسهاو سیمینارهای ملی و بین المللی :

 • اشتراک درسیمینار اختصاصی تجارتی ستره محکمه۱۹۷۰ م
 • اشتراک درکنفرانس علوم اسلامی د رجده – مکه و مدینه 1976 م
 • اشتراک درسیمینارعالی روسای محاکم ۱۹۷۷ م
 • اشتراک در سیمینار عالی روسای محاکم ۱۹۸۲ م
 • اشتراک درطرح مسوده قانون اساسی افغانستان دراسلام اباد1991م
 • اشتراک در طرح مسوده سیستم قانونی افغانستان دراسلام اباد 1991 م
 • اشتراک درسیمینار های مربوط به قوانین جزایی، عدلی و اجتماعی افغانستان. 1991 م
 • اشتراک درکنفرانس حقوق زن و حقوق طفل در اسلام در شورای ثقافتی جهادی در اسلام آباد. 1991 م
 • اشتراک درکنفرانس صلح ووحدت لندن برای افغانستان 2001 م
 • عضو و اشتراک کننده کنفرانس صلح سایپروس برای افغانستان 2001- 1991 م
 • اشتراک درجلسه امور قضایی پروژه بازسازی افغانستان
 • اشتراک درکنفرانس بین المللی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم در ایا لات شیکاگو وتکساس امریکا.
 • اشتراک درکنفرانس ژنیو 2002 م
 • اشتراک درکنفرانس بین المللی حاکمیت قانون در ایتالیا 2007 م
 • اشتراک در سمپوزیم اصول مشروطیت دولت یاحکومت تحت حاکمیت قانون اساسی در دوبی2009 م
 • اشتراک در کنفرانس بین المللی قاضی القضات های کشورهای اسیایی درهند ۲۰۰۸ م
 • اشتراک در سیمینار حقوقی و قانونی منعقده شهر کلکته کشور هند ۲۰۰۸ م
 • اشتراک درکنفرانس بین المللی حقوق اطفال درکشور هند ۲۰۰۸ م
 • اشتراک درکنفرانس بین المللی فعالیت وپیشرفت حاکمیت جهانی قانون درمقر سازمان ملل متحد درنیویارک 2009 م
 • اشتراک درکنفرانس بین المللی برای اداره قضایی منعقده ترکیه 2009 م
 • سفر به کشورفرانسه وبازدید ازنهاد های عدلی وقضایی ان کشور 2009 م

فعالیتهای غیر رسمی :

 • موسس و رئیس بنیاد فرهنگی مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهرکالفورینای امریکا 2003- 1998 م
 • رئیس مرکز اسلامی سید جمال الدین افغانی در کالفورینای امریکا 2002- 1996 م
 • رهنمایی جامعه افغانان در شهر کالفورینای امریکا در مسایل اجتماعی وفرهنگی

فعالیتهای علمی :

 • تالیف اثری تحت عنوان پیام محمد ومعنویت اسلامی در سال 1992 م
 • ترجمه کتاب(حقیقت تصوف وطریقه نقشبندیه)در سال 1992 م

محترم بهاءالدین بها در ادبیات وسرایش شعر نیز ذوق و علاقه وافر داشته و سروده هایی از وی درمجلات وجراید کشور به نشر رسیده است.

محترم قضاوت پوه غلام نبی نوایی
عضو ستره محکمه و رئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه
مدت خدمت هفت سال

محترم غلام نبی نوایی متولد سال 1339 هجری شمسی ولایت فاریاب، لیسانس سال 1362 پوهنڅی شرعیات پوهنتون کا بل است . وظایف قبلی:

محترم نوایی بعد از تقررش در سلک قضا درسال 1362 هجری شمسی به حیث قاضی محکمه شهری میمنه ، رئیس محکمه مرافعه ولایت فاریاب، رئیس دیوان تجارتی محکمه عالی استیناف مرکز، رئیس دیوان تجارتی محکمه مرافعه ولایت کابل و قبل از پذیرش به عضویت ستره محکمه رئیس محکمه استیناف ولایت کاپیسا بود.

محترم غلام نبی نوایی بعد از تعیین به صفت عضو ستره محکمه در سال 1385 که به تایید پارلمان کشور و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری صورت گرفت، نخست رئیس دیوان تجارتی ستره محکمه بود وفعلاً به حیث رئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه ایفای وظیفه مینمایند.

اشتراک در سیمینار ها و کنفرانسهای ملی و بین المللی:

 • اشتراک در سیمینارعالی قضایی روسای محاکم 1367 هجری شمسی
 • اشتراک در سیمینار عالی قضایی روسای محاکم 1384 هجری شمسی
 • اشتراک در سیمینارعالی قضایی روسای محاکم 1386 هجری شمسی
 • اشتراک در سیمینار بین المللی منجمنت و اداره محاکم درایرلیند 1387 هجری شمسی
 • سفر به امریکا وبازدید ازنهاد های عدلی و قضایی ان کشور 1387 هجری شمسی

و اشتراک درکنفرانسهای متعدد.

 • اشتراک درکنفرانس بین المللی حاکمیت قانون در ایتالیا 1386 هجری شمسی
 • اشتراک در کنفرانس بین المللی اداره قضایی در ترکیه 1388 هجری شمسی
 • سفر به کشور فرانسه وبازدید ازنهاد های عدلی وقضایی ان کشور 1388 هجری شمسی
 • اشتراک در کنفرانس امور بین المللی درکابل 1386 هجری شمسی
 • اشتراک در سیمینار مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر درکابل 1387 هجری شمسی
 • اشتراک درکنفرانس بین المللی مبارزه با ارتشا درتالار وزارت خارجه 1388 هجری شمسیمحترم قضاوتپوه محمد علیم نسیمی عضو ستره محکمه و رئیس دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه
مدت خدمت : ده سال

محمد عليم نسيمي فرزند محمد نسيم در سال 1324 در ولايت لوگر متولد گرديده و پس از ا کمال تحصيلات ابتدايي و ثانوني شامل پوهن?ي شرعيات پوهنتون کابل شده و درسال 1346 از شعبه قضايي ان پوهن?ي بدرجه ليسانس فراغت حاصل نموده است.

محترم محمد عليم نسيمي پس از فراغت از تحصيل به سلک قضا منسلک گرديده و درسال 1348 تا اکنون به وظايف ذيل اشتغال داشته است :

 • عضو محکمه ابتدائيه ده سبز کابل1349 هجري شمسي
 • قاضي محکمه ابتدائيه ولايت ارزگان 1350
 • عضو محکمه مرافعه ولايت لو گر 1353
 • رئيس محکمه ابتدائيه مدني اول شهرکابل 1357
 • رئيس محکمه جزاي اول شهرکابل 1358
 • رئيس ديوان جزاي محکمه مرافعه ولايت کابل1359
 • عضو ديوان مدني وحقوق عامه محکمه مرافعه ولايت کابل 1370
 • عضو ستره محکمه و قاضي ديوان جزاي عمومي ستره محکمه 1372
 • عضو محکمه نهايي خاص ملکيتها براي مهاجرين و عودت کننده گان 1382
 • رئيس محکمه ابتدائيه خاص ملکيت ها 1383
 • و اخرين وظيفه رئيس محکمه استيناف ولايت کابل ????

محترم محمد عليم نسيمي درجريان ماموريت در سيمينار هاي قضايي ايکه در مواقع مختلف داير گرديده و همچنان در يکعده از کنفرانسها و سيمينار هاي بين المللي درکشورهاي چک ، ايتاليا ، امريکا ، مصر و ا يتاليا اشتراک فعال بعمل آورده اند .
بيوگرافي قضاوتپوه محمد عمر ببرکزي عضو ستره محکمه
مدت خدمت هفت سال :

محترم قضاوتپوه محمد عمر ببرکزي فرزند شير محمد خان ببرکزي در سال 1329 هجري شمسي در ولايت خوست متولد گرديده ، ديپلوم بکلوريا را در سال 1343 از ليسه عالي استقلال وديپلوم ليسانس رادر سال 1347 از بخش قضايي پوهنحي حقوق و علوم سياسي بدست اورده است .


متعاقباً در سال 1975 م از انستيتيوت بين المللي اداره عامه کشور فرانسه دررشته قضايي ديپلوم اخذ نموده و در بين محصلين کشور هاي اسيايي ، افريقايي و امريکاي لاتين اول نمره عمومي بوده است .

محترم ببرکزي در سال 1348 هجري شمسي دوره کورس احتياط عسکري را موفقانه سپري کرده و دربين 1200 تن از محصلين دوره احتياط اول نمره عمومي بوده و به دريافت مدال مطلا بريال مفتخر گرديده ودرسال 1349 هجري شمسي دوره سوم کورس ستاژ قضايي را موفقانه سپري نموده است .

وظايف :

 • در سال 1350 هجري شمسي به حيث عضوقضايي محکمه ابتدائيه تجارتي مر کز کابل .
 • در سال 1352 هجري شمسي به حيث عضوقضايي ديوان تجارتي محکمه استيناف مرکزي .
 • در سال 1354 هجري شمسي به حيث مدير عمومي استخدام ستره محکمه .
 • در سال 1355 هجري شمسي استاد تحقيقات جنايي کورس ستاژ قضايي .
 • در سال 1357 هجري شمسي به حيث عضو قضايي محکمه اختصاصي مامورين .
 • در سال 1358 هجري شمسي به حيث نايب رئيس ديوان تجارتي محکمه استيناف مرکزي .
 • در سال 1358 هجري شمسي درخدمت جبهات مجاهدين ?دران .
 • در سال 1359 هجري شمسي مهاجرت به پيشاور ، فعاليت درتحريک اتحاد تنظيم هاي جهادي ، وحدت ملي مجاهدين ، لويه جرگه دعوت و به حيث رئيس منتخب لويه جرگه .
 • در سال 1360 هجري شمسي معاون رياست اداري اتحاد مجاهدين .
 • در سال 1363 هجري شمسي رئيس اداري شفاخانه ابن سيناي بلخي و به ادامه ان رئيس صحيه تنظيمهاي جهادي هفتگانه.
 • در سال 1366هجري شمسي مسئول جبهات محاذ ملي اسلامي درولايات جنوب غرب و عضو شوراي عالي اتحاد تنظيم سه گانه .
 • در سال 1369 هجري شمسي رئيس ذاتيه ستره محکمه دولت عبوري مجاهدين درپيشاور .
 • در سال 1371 هجري شمسي مرستيال لوي ?ارنوالي درامورتعقيب قضائي .
 • در سال 1372 هجري شمسي رئيس اداري وزارت امور خارجه
 • در سال 1376 هجري شمسي معين قبايل وزارت امور سرحدات
 • 25 / 12 / 1380 معين اول وزارت اقوام ، قبايل وسرحدات
 • در سال 1383 هجري شمسي استاد کريمينالستيک درکورس ستاژ قضايي .

اشتراک درکنفرانسهاو ملاقاتهاي بين المللي :

 • اشتراک در محکمه عالي هفت کشور درپاريس در سال 1983 ميلادي به منظور دفاع ازحقوق مجاهدين .
 • ايراد بيانيه در پارلمان انگلستان در باره جهاد مجاهدين و ملاقات با تاچر صدراعظم انگلستان در سال 1983 ميلادي .
 • اشتراک در کنفرانس ملل متحد در باره جهاد افغانستان در سال 1983 ميلادي .
 • ملاقات با رونالد ريگن رئيس جمهور امريکا در سال 1983 وصحبت در باره جهاد افغا نستان .
 • ملاقات با اتحاديه قضات ايا لات متحده امريکا در سال 1983 و صحبت در باره نظام قضايي افغانستان .
 • ايراد بيانيه در مجلس سناي امريکا در سال 1983 و ارائه جواب به سوالهاي مطروحه .
 • ملاقات باوزير خارجه المان در بن .
 • ملاقات با جانسلر هيمولکولد رئيس جمهور المان درشهر ستراتسبورگ و صحبت در باره مقاومت و جهاد مقدس افغانستان در سال 1983 ميلادي .
 • ملاقات با وزيرخارجه هالند و صحبت در باره جهاد .

تمامي ملاقاتهاي فوق از طريق رسانه هاي خبري و تصويري به نشر رسيد ه است. اشتراک در سيمينارها و کانفرانسهاي داخلي و خا رجي :

 • در سال 1356 هجري شمسي اشتراک در سيمينار قضايي ستره محکمه
 • در سا ل 1359 هجري شمسي اشتراک در کانفرانس وزراي خارجه دول اسلامي در اسلام اباد پاکستان .
 • در سال 1991 ميلادي اشتراک در سيمينارحل مشکل تاسيس حکومت مجاهدين در اسلام اباد .
 • در سال 1359 هجري شمسي درخصوص وحدت مجاهدين ملاقات باجنرال ضياءالحق رئيس جمهور فقيد پاکستان .
 • در سال 1989 ميلادي اشتراک در شوراي سران اقوام ، قوماندانان جهادي و تنظيم هاي مقيم پاکستان و ايران و ساختن حکومت عبوري مجاهدين در شهر لاهور پندي پاکستان .
 • در سال 1989 ميلادي به ارتباط وحدت مجاهدين و ساختن حکومت عبوري دعوت پادشاه عربستان سعودي براي عمره .
 • در سال1989 ميلادي اشتراک درکانفرانس وزاري خارجه دول اسلامي در رياض پايتخت عربستان سعودي .
 • در سال 1409 هجري قمري ملاقات با وزير خارجه قطر درخصوص به رسميت شناختن حکومت عبوري مجاهدين افغانستان .
 • درسال 1377 هجري شمسي اشراک درکميسيون اصول اساسي موقت افغانستان به دعوت رئيس جمهور .
 • در سال 1387 هجري شمسي بازديد از قوه قضائيه و پارلمان هند وملاقات بارئيس جمهور هند
 • در سال 2007 ميلادي اشتراک درکنفرانس حقوق اطفال در شهر لکنوي کشورهند .
 • در سال 2008 ميلادي بازديد از نظام قضايي فرانسه .
 • در سال 1386 هجري شمسي اشتراک درسيمينار قضايي ستره محکمه .
 • در سال 2009 ميلادي اشتراک درکنفرانس تبادله اسراي بين الدول و تاسيس پوليس انترپول درکشور اتريش .
 • در سال 1388 هجري شمسي مشاهده مرکز تطهير پول و مرکز تحقيقاتي مجرمين جنايي درکشور رومانيا .
 • در سال 2010 ميلادي مشاهده نظام قضايي کشور مصر .
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

سفرها :

محترم محمد عمر ببرکزي در سالهاي مختلف جهاد مقدس به کشور هاي انگلستان ، فرانسه ، هالند ، سويس ، المان و ايتاليا سفرنموده و دريونيورستي واشنگتن و شهر هاي ژنيو و لوزان سويس کنفرانسهايي راايراد کرده اند .

تاليفات :

محترم محمد عمر ببرکزي اثري را تحت نام کريمنالستيک در 278 صفحه به زبانهاي دري و پشتو تاليف نموده که متن دري ان چندين بار ازجانب موسسات نشراتي به نشر رسيده و ترجمه متن پشتوي اين اثر تکميل گرديده و عنقريب انتشار ميابد .

اثر فوق الذکرکه به زبان ساده و روان نگارش يافته براي ستاژيران قضايي ، محصلين اکاديمي پوليس ، محصلين پوهنحي هاي حقوق وشرعيات پوهنتونهاي افغانستان از لحاظ مسلکي بااهميت وقابل استفاده بوده ودرنوع خود يک اثر علمي ارزشمند محسوب ميگردد .

محترم ببرکزي درجريان تحصيل ودوره خدمت وکار به يک تقدير نامه درجه اول ، چهارتقدير نامه درجه دوم ،پنج تقدير نامه درجه سوم ،پنج تحسين نامه، تشکرنامه هاي متعدد ، مدال مطلا بريال و چهار مرتبه به مکافات نقدي نايل گرديده است .
محترم قضاوت پوه عبدالرشيد «راشد» عضو ستره محکمه
و رئيس ديوان جرايم نظامي وجرا يم عليه امنيت داخلي وخا رجي ستره محکمه
مدت خدمت 10 سال :

عبدالرشيد راشد در سال 1320 هجري شمسي درولايت بغلان متولد گرديده ، بعد ازاتمام تعليمات ابتدايي و ثانوي در سال 1343 از پوهن?ي شرعيات پوهنتون کابل فارغ وپس ازسپري کردن کورس احتياط در سال 1344 ، به ايفاي وظايف متعدد دولتي وفراگيري برنامه هاي مسلکي وارتقاي ظرفيت ذيلاً پرداخته اند :


 • کارمند معاونيت اداره تفتيش پوهنتون کابل درسال 1345
 • تعقيب کورس ستاژ قضايي در سا ل 1348
 • عضو رياست تدقيق و مطالعات ستره محکمه در سال 1348
 • مديرعمومي عارضين ستره محکمه در سال 1349
 • رئيس تحريرات ستره محکمه در سال 1351
 • تعقيب پروگرام ليگل تريننگ درامريکادر سال 1355
 • برگشت به وطن وحايزشدن به سند معادل ماستري درسال 1356
 • قاضي محکمه مامورين ستره محکمه در سال 1357
 • قاضي ديوان تجارتي محکمه استيناف کابل در سال 1358
 • سرپرست ديپارتمنت تجارت رياست تقنين وزارت عدليه در سال 1361

محترم عبدالرشيد راشد بعد ازکسب عضويت ستره محکمه براي مدت ده سال نخست به حيث رئيس ديوان امنيت عا مه ستره محکمه تعيين گرديده وفعلاً به صفت رئيس ديوان جرايم نظامي وجرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ستره محکمه اجراي وظيفه مينمايند .

موصوف طي سه سال گذشته به هدف اشتراک درکنفرانسها و سيمينار هاي حقوقي و قضايي به کشورهاي ايتاليا ، انگلستان ، هسپانيه و جمهوري عربي مصر سفر هايي داشته اند
محترم پوهاند عبدالعزيز«عزيز» عضو ستره محكمه
مدت خدمت 7 سال:

پوهاندعبدالعزيز«عزيز»فرزندعلي احمدسال 1317درخانواده علمي درولايـت كابل متولد تحصيلات ابتدائي خود را درمكتب ابتدائيه مير بچه كــوت به پايان رسانيده است .درسال 1330 درمدرســه علوم شرعيه كه اكنون بنام مدرسه ابوحنيفه (رح) ياد ميشودشامل و درسال 1335 از مدرسه مذكور به درجه اعلي فارغ التحصيل ودرسال 1336 شامل پوهن?ي شرعيات پوهنتون كابل ودرقوس 1339 بعد از فراغت از تحصيل در پوهنتون كابل به ماموريت دولتي آغاز نموده است . وي با استفاده از بورس رسمي درسال 1342 جهت تحصيلات عالي عازم جمهوري عربي مصر گرديده درپوهن?ي شرعيات پوهنتون الازهر به تحصيل پرداخته وبعد ازاخذ ديپلوم دررشته احوال شخصيه واخذ ديپلوم ماستري دررشته فقه مقارن ( حقوق مقايسوي اسلام) درسال 1346 به وطن عودت ودرسال 1347 بحيث عضو كادر علمي پوهن?ي شرعيات پوهنتون كابل به خدمت اولاد وطن پرداخته است كه تاكنون دراين وظيفه مقدس ايفاي وظيفه مينمايد . وي درسال 1351 جهت فراگيري وتقويت زبان انگليسي ودرسال 1355 تحت پروگرام ليگل تريننگ عازم ايالات متحده امريكا گرديده ودر پوهن?ي حقوق پوهنتون جورج واشنگتن شامل وبه اخذ سند معادل ماستري دررشته حقوق مقايسوي نائل گرديده است . موصوف چه در زمان تحصيل درقاهره وايالات متحده امريكا وچه درموقع تدريس در پوهنتون كابل درکارهاي علمي وبازديدها اشتراک عملي داشته تجارب حقوقي را نيز حاصل كرده است.


بازديدها:


 • ديدن از محاكم شرعي وقانوني جمهوري عربي مصر
 • ديدن از ادارات ?ارنوالي جمهوري عربي مصر
 • بازديد واشتراك پركتيكي درمحاكم فدرالي وولايتي ايا لات متحده امريكا
 • بازديد واشتراك درامور پركتيكي جنائي و پوليس در واشنگتن
 • بازديد از محاكم و?ارنوالي هاي انگلستان

اجراي کارهاي علمي وعملي:


 • به حيث وكيل مدافع درمحاكم افغانستان
 • اشتراك دركنفرانس امور قانوني منعقده ايتاليا
 • اشتراك دركنفرانس اصلاحات قضائي وقانوني افغانستان منعقده شهر روم كه جلالتمآب رئيس جمهوري افغانستان کنفرانس مذكور را افتتاح فرمودند.
 • اشتراك درسيمينار قانوني درواشنگتن DC ايا لات متحده امريكا.
 • اشتراك عملي درسيمينار ها ،وركشاپ هاي متعدد علمي تحقيقي درداخل كشور.

مسافرت ها:

پوهاندعبدالعزيز جهت اشتراك درسيمينار ها وكنفرانس هاي علمي از مراكز اسلامي كشورهاي ذيل باز ديد به عمل آورده است.

ايالات متحده امريکا، ازبكستان، تاجكستان، آلمان، روسيه، انگلستان، عربستان سعودي، پاكستان، ايتاليا، جمهوري عربي مصر، هندوستان، ترکيه، ايران.

عضويت دركميسيون وكميته ها :

علاوه برعضويت دركميسيون هاي متعدد مربوط وزارت تحصيلات عالي ورياست پوهنتون كابل دركميسيون هاي ذيل عضويت داشته است.


 • عضو شوراي علمي پوهنتون كابل
 • عضو كميسيون ارزيابي اسناد علمي رياست انسجام امور اكادميك
 • معاون كميسيون لويه جرگه اضطراري
 • عضوكميسيون تدقيق قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان

تاليفات:

موصوف درجرايد ومجلات آثار علمي زياد داشته وبراي ارتقا به رتبه هاي علمي مختلف آثار متعدد علمي تحرير داشته كه اثر علمي تحت عنوان (احكام ميراث از ديدگاه فقه وقانون) كه درجمهوري اسلامي ايران ،پاكستان وافغانستان مكرراً به چاپ رسيده ازهمين شمار است.

زبانها:

به زبان هاي دري ،پشتو،عربي وانگليسي تكلم وتحرير مي تواند. وي قبلاً به حيث رئيس پوهن?ي شرعيات پ‍وهنتون کابل ايفاي وظيفه مي نمود.
محترم قضاوت پوه ضامن علي بهسودي عضو ستره محکمه
مدت خدمت 4 سال:

متولد سال 1315 هـ ش ولسوالي بهسود ولايت ميدان وردک، ليسانسه سال 1338 پوهنځي شرعيات ومافوق ليسانس سال 1353 دررشته فقه وقانون از پوهنتون الازهر مصر.

وظايف قبلي :


اجراي وظايف متعدد بحيث قاضي در محاكم مختلفه مركز وولايات ، نايب رئيس محكمه حسابي صدارت وقت ، رئيس محكمه قندز، قاضي ستره محكمه و عضو ديوان مدني وحقوق عامه، رئيس ديوان تجارتي وعضو شوراي عالي ستره محكمه،رئيس ديوان محكمه قضات وتنازع صلاحيت،مكرراً رئيس ديوان تجارتي وعضو شوراي عالي ستره محكمه ، استاد پوهنتون علوم اسلامي ، عضو ديوان تجارتي ستره محكمه واخيراً به صفت مستشار قضائي ديوان جزاي عمومي ستره محكمه ايفاي وظيفه مينمود.

 
محترم دکتور عبدالملک کاموی عضو ستره محكمه

دوکتور عبدالملک کاموی فرزند مولوی عبدالعلی کاموی ولدیت عالم مشهوروجیدکشور مولوی غلام نبی کاموی در سال 1347 هجری شمسی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار دریک خانواده علمی وروحانی متولدگردیده است .

تحصیلات عالی لیسانس را دررشته فقه و قانون ازپوهنحی شرعیات پوهنتون دعوت و جهاد درپاکستان به درجه اعلی به پایان رسانیده و سپس غرض کسب و حصول تحصیلات عالی عازم جامعة الازهر گردیده و تحصیلاتش راتا سطح ماستری و دوکتورا دررشته فقه وقانون ازپوهنحی شرعیات و قانون جامعة الازهرشریف در جمهوری عربی مصر به اتمام رسانیده است . وی باایجاد حکومت موقت به اساس تقاضای وزارت محترم عدلیه به حیث مشاور وزیر عدلیه تعیین وسپس به حیث معاون دارالانشاء کمیسیون قانون اساسی ومشاور حقوقی رئیس لویه جرگه تصویب قانون اساسی اجرای وظیفه کرده است .

متعاقباً به حیث مشاور حقوقی کمیسیون مشترک انتخابات ومسئول دفتر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری تعیین ودر سال 1383 به اساس لزوم دید دولت به حیث امرعمومی اداری قوه قضائیه تعیین گردیده ، موصوف به سلک قضاء منسلک بوده و دارای درجه کادر قضایی قضاوتپوه میباشد .

دوکتورکاموی بیش از 15 اثر علمی در مسایل مختلف فقهی وحقوقی تدوین و تالیف کرده است که ازانجمله میتوان اثار ذیل را یاد آوری کرد :

 1. استرداد و اثر آن درعقود معاملات .
 2. مسئولیت ناشی ازعقد در قضایای مدنی .
 3. مضاربت و تطبیق آن در بانکداری اسلامی .
 4. تطبیقات معاصر عقد سلم
 5. ضوابط فقهی بیع تقسیط .
 6. اجتهاد ازدیدگاه فقهی .
 7. عقد رهن
 8. توین کتاب حقوق بیدن خصوصی افغانستان الملل

برعلاوه ده ها مقاله و مضمون علمی و حقوقی که اکثراً درمجلات داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است .

همچنان سهمگیری وی درتدوین آثاری ز یرعناوین « فعالیتها و دستاورد های پنج ساله قوه قضائیه» ، «تصویری ازاصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه» و «نگاهی به همکاری های قضایی مصر و افغانستان» که انتشاریافته اند نیز شایان ذکر است . همچنان که در بیش از ده کنفرانس بین المللی حقوقی درکشورهای جرمنی ، هالند ، ترکمنستان ، فرانسه ، اسپانیا ، ایتالیا ، ایرلیند و مصر اشتراک ورزیده و به زبانهای دری ، پشتو ، عربی و انگلیسی تحریر وتکلم نموده میتواند .

گفتنی است که درجریان اجرای وظایف رسمی دوبار به اخذ تقدیر نامه های درجه اول ازجانب مقام عالی ریاست جمهوری ، سه بار به تقدیر نامه های درجه دوم ازطرف مقام عالی ستره محکمه و همینطور به اخذ تحسین نامه هانیز مفتخر گردیده است .


 

بالای صفحه^