مراسم ختم قران عظیم الشان

به منظور اتحاف ادعیه به روح پاک شهدای حادثه اخیر قول اردوی شاهین درولایت بلخ ،  بعداز ظهر یکشنبه 3 ثور 1396 مراسم ختم قران عظیم الشان در مسجد جامع ستره محکمه برگزار گردید.                                                                                                                                                     درین مراسم  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه ، محترم دوکتور عبدالملک کاموی ، قضاوتپوه براتعلی متین ،  قضاوتپوه محمد زمان سنگری و قضاوتپوه عبدالحسیب اعضای ستره محکمه و سایر منسوبین ادارات مرکزی قوه قضائیه اشتراک بعمل اورده بودند ، درمراسم ادعیه عمل تروریستی و ناجوانمردانه دشمنان صلح و سعادت مردم افغانستان که درمقدس ترین مکان الهی یعنی مسجد شریف ودرهنگام ادای نماز جمعه انجام یا فته ، به شدید ترین الفاظ محکوم و از بارگاه الله متـعال مسئلت گردید تا جایگاه شهدا را بهشت برین مقرر فرموده ، به مجروحین صحت عاجل  و به فامیـل ها وبازمانده گان  شهداء صبر جمیل عنایت  فرماید.