اخبار

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 20 قوس

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه 20 قوس 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست درواکنش با گزارش غیر معیاری و مخالف واقعیتهای عینی نهاد دیده بان...

 • برنامه آگاهی دهی ایجاد محاکم رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در برخی از محاکم استیناف ولایات دایرگردید

  رده : عمومی

  طبق هدایت ستره محکمه در برنامه عمل قوه قضائیه ریاست پلان و پالیسی بتاریخ 22 /8 /1397برنامه آگاهی دهی ایجاد محاکم رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن را در تالار جلسات علنی ریاست محکمه استیناف ولایت کاپیسا دایرگردید. حامد"عمر" آمر پلان و...

 • اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

  رده : عمومی

  تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی چهارقلم مواد خوراکه از قبیل ( برنج ، لوبیا ، روغن نباتی و دال نخود ) جهت طبخ نان چاشت برای منسوبین مرکزستره محکمه بشمول محاکم استیناف ولایت کابل اشتراک نموده و...

 • اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

  رده : عمومی

  تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات مقدار۳۸۰۰۰ کیلو گازمایع غرض طبخ نان چاشت و تسخین نمودن شعبات محاکم استیناف و سایر محاکم مربوطه در سرماه زمستان اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه...

 • اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

  رده : عمومی

  تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات ۶ قلم امورصحافی از قبیل پاکت کپره ئی ، دوسیه بندک دار و غیره ضرورات شعبات مرکز ستره محکمه اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 13 قوس

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 13 قوس 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست تاکیداً خاطر نشان کرد که رسیده گی به تمامی دعاوی مدنی در...

 • برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت و ارزیابی اجراات برای آمرین و ریاست های اداری ستره محکمه

  رده : عمومی

  ریاست ارتقا ظرفیت و ارزیابی اجراآت، برنامه آموزشی ارتباط کارکنان را برای آموزگاران بخش ارتقا ظرفیت ، آمرین و مدیران عمومی دواوین تمیز و ریاست های مرکزی ستره محکمه به همکاری مالی و تخنیکی دفتر چیکی پروژه عدالت برگزار و بتاریخ 5/قوس/1397 اختتام...

 • گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 6 قوس

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 6 قوس 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیدگی به عمل اورد . نخست رئیس ستره محکمه گزارش اشتراک شان در نزدهمین کنفرانس بین المللی قاضی القضات...

 • مراسم اتحاف ادعیه به روح شهید قاضی گل حیدر.

  رده : عمومی

  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه ، اعضای شورای عالی ، مستشاران قضایی ، روسای ادارات مرکزی و جمعی از منسوبین قوه قضائیه قبل از ظهرشنبه 3 قوس درمراسم فاتحه شهید گل حیدر قاضی محکمه بگرام ولایت پروان که هفته قبل حین عزیمت به جانب وظیفه به اثر...

 • اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

  رده : عمومی

  اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج،ا،ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقدار 270 هزار لیتر تیل پطرول سوپر 92 و مقدار 120 هزار لیتر تیل دیزلL02,62 ضرورت عراده جات و جنراتورها...

صفحه 1 از 2
قبل12بعد