مراسم اتحاف ادعیه به روح شهید قاضی گل حیدر.

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  ، اعضای شورای عالی ، مستشاران قضایی ، روسای ادارات مرکزی و جمعی از منسوبین قوه قضائیه قبل از ظهرشنبه 3 قوس درمراسم فاتحه شهید گل حیدر قاضی محکمه بگرام ولایت پروان که هفته قبل حین عزیمت به جانب وظیفه به اثر حادثه تروریستی به شهادت رسیده بود ، اشتراک به عمل اوردند .

در ین مراسم که ازجانب ستره محکمه وفامیل مرحومی در مسجد جامع ستره محکمه برگزار گردیده بود ، اشتراک کننده گان به روح پاک شهید قاضی گل حیدر اتحاف دعا نموده  وضمن ابراز تسلیت و همدردی بافامیل وی ، از بارگاه الله متعال (ج ) استدعا کردند تا به شهید جنت فردوس و به فامیل و بازمانده گانش صبر جمیل عنایت فرماید .